Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả – Là một tổ chức hoạt động tư vấn trong lĩnh vực Tư vấn Đầu tư – Sở hữu trí tuệ – Công ty Luật Topiclaw có thể đại diện cho khách hàng tiến hành các công việc liên quan đến sở hữu trí tuệ, Topiclaw cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến bản quyền tác giả, bản quyền tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm thiết kế, bản quyền phầm mềm như sau:

Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả

 • Quy định của pháp luật liên quan đến quyền tác giả;
 • Khả năng bảo hộ đối với quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Hồ sơ tài liệu chuẩn bị đăng ký , quyền tác giả ,quyền liên quan;
 • Phạm vi bảo hộ của quyền tác giả, quyền liên quan;

 

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Tiến hành mô tả tác phẩm được bảo hộ;
 • Giấy ủy quyền;
 • Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Tiến hành mọi giao dịch trong việc bảo hộ quyền tác giả liên quan;

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ

 • Đại diện trên Cục bản quyền tiến hành thủ tục bảo hộ bản quyền;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục bản quyền tác giả;
 • Nhận kết quả là văn bằng bảo hộ quyền tác giả;
 • Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ (Nếu có)
 • Công chứng giấy tờ cho bạn để tiến hành thủ tục tiếp theo;
 • Đại diện nhận văn bằng bảo hộ;

Tài liệu khách hàng cần cung cấp

 • 03 mẫu tác phẩm;
 • 03 bản giải trình về nội dung tác phẩm (Giải trình chi tiết);
 • Thông tin liên quan đến tác phẩm: Tên tác phẩm, thời gian công bố;
 • Ý tưởng của tác giả sáng tạo tác phẩm;
 • Bút danh của tác giả (nếu có);
 • Thông tin cụ thể về tác giả: nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;
 • Giấy phép thành lập của tổ chức là chủ sở hữu tác phẩm (nếu có);

 

Liên hệ ngay tới đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *