Category Archives: Công bố sản phẩm

Những thay đổi về thủ tục công bố mỹ phẩm tại Việt Nam

Thông tư số 32/2019/TT-BYT ngày 16/12/2019 của Bộ Y tế quy định về sửa đổi, [...]

Những lưu ý khi làm công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu tại Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH Số: 15/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN [...]

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

1. Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản [...]

Quy trình nộp hồ sơ bản giấy công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hiện tại trang Website : https://nghidinh15.vfa.gov.vn/ đang sửa chữa khắc phục , Các bạn phải [...]

Cần làm gì khi hồ sơ công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị ra công văn bổ sung

Tất cả các hồ sơ về công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại [...]