Xin giấy phép sản xuất gạch ngói thủ công

Sản xuất gạch ngói thủ công là ngành nghề phải xin giấy phép của UBND Quận Huyện nơi đặt lò gạch thủ công !

 Thành phần hồ sơ

  1. Đơn xin phép khai thác đất.
  2. Phô tô công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  3. Phương án sản xuất gạch, ngói.
  4. Trích lục bản đồ địa chính tỉ lệ 1/500 đến 1/2.000 khu vực xin khai thác.
  5. Ý kiến thoả thuận bằng văn bản của UBND xã, thị trấn.

Xử phạt hành chính

1. Khi xảy ra sự cố gây thiệt hại đến các công trình hạ tầng cơ sở và gây thiệt hại tới đời sống, sức khoẻ, sản xuất của nhân dân trên địa bàn mà nguyên nhân do hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công gây nên thì trình tự tiến hành xử lý như sau:

a) Trong thời gian mười (10) ngày làm việc kể từ khi phát hiệt ra sự việc hoặc nhận được khiếu kiện của người dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND xã) nơi bị thiệt hại chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và đại diện chủ lò, tiến hành kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại theo quy định, bàn bạc, thương lượng và thống nhất phương thức đền bù thiệt hại theo mức thực tế. Khi thực hiện xong phải có báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

b) Trường hợp UBND xã, đại diện chủ lò và người bị thiệt hại không đạt được sự thống nhất thì trong thời gian bảy (07) ngày làm việc UBND xã chủ động báo cáo, xây dựng phương án đền bù thiệt hại và xin ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã để giải quyết; Sau khi nhận được hồ sơ do UBND xã trình, trong thời gian bảy (07) ngày làm việc, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã phải giải quyết xong và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ngành liên quan.

c) Sau khi UBND xã (hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã) thống nhất phương án đền bù; trong thời gian ba mươi (30) ngày làm việc, bên gây thiệt hại phải thực hiện xong việc đền bù.

2. Trong trường hợp sản xuất gạch ngói có ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc, giao thông, kênh mương thủy lợi, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã nơi bị ảnh hưởng có trách nhiệm chủ động phối hợp với các ngành có liên quan đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng để báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động của các tổ chức, cá nhân và buộc các tổ chức, cá nhân phải bồi hoàn thiệt hại đã gây ra. Tuỳ mức độ ảnh hưởng ngoài việc đền bù thiệt hại về vật chất còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật.

 

Trường hợp các bạn vướng mắc trong thủ tục hồ sơ có thể liên hệ tới Topiclaw để được tư vấn hoàn toàn miễn phí !