Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Topiclaw là một trong những công ty luật rất có uy tín trong việc xin giấy phép quảng cáo cho hàng ngàn doanh nghiệp, chúng tôi sau đây xin giới thiệu dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng.

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Cơ sở pháp lý

(i) Pháp lệnh quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001

(ii) Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

(iii) Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/07/2003 của Bộ Văn hoá thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

(iv) Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/07/2003 của Bộ Văn hoá thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

 

Hồ sơ đăng ký quảng cáo

3. Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày thống nhất kịch bản hoàn chỉnh.

 

Chúng tôi tư vấn

a) Tư vấn và giải đáp miễn phí, cụ thể:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật về việc xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng;
  • Tư vấn thủ tục xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng;
  • Tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần và đủ cho việc xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng;
  • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

b) Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan:

  • Topiclaw  phối hợp cùng khách hàng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng;
  • Công chứng, chứng thực các giấy tờ có liên quan.

c) Đại diện khách hàng:

  • Nếu được khách hàng uỷ quyền, Topiclaw sẽ đại diện cho khách hàng nộp và theo dõi hồ sơ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng.
  • Nhận kết quả là Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.