Tư vấn thành lập công ty liên doanh

Với Topiclaw – nhà tư vấn luật tốt nhất – chúng tôi chuyên tư vấn thành lập công ty tất cả các loại hình và ngành nghề trong đó có tư vấn đầu tư nước ngoài và thành lập công ty liên doanh.

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ các thông tin liên quan tới thành lập công ty liên doanh và mong được hợp tác với quý vị trong thời gian sớm nhất.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

+   Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+   Hồ sơ nhà đầu tư, cụ thể:

–   Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao công chứng hộ chiếu còn hiệu lực;

–   Trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân:

Bản sao công chứng dịch và bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự các loại giấy tờ sau:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty;
 2. Giấy chứng nhận mã số thuế Công ty;
 3. Điều lệ Công ty;
 4. Báo cáo tài chính Công ty năm gần nhất;
 5. Quyết định của Công ty về việc đầu tư tại Việt Nam;
 6. Thư chỉ định người đại diện Công ty tại Việt Nam;
 7. Hộ chiếu người đại diện Công ty tại Việt Nam;
 • Bản sao công chứng dịch và bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản phần vón góp thực hiện dự án của Nhà đầu tư;
 • Báo cáo tính hình tài chính của Nhà đầu tư;
 • Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu người đại diện theo pháp luật Công ty;
 • Dự thảo điều lệ Công ty phù hợp với loại hình doanh nghiệp đã lựa chọn;
 • Hợp đồng Liên doanh;
 • Thỏa thuận nguyên tắc về việc thuê nhà, đất làm địa điểm triển khai dự án;
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa điểm triển khai dự án;
 • Bản giải trình kinh tế – kỹ thuật (Áp dụng trong trường hợp dự án thành lập liên quan đến sản xuất,có quy mô từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện);
 • Xác nhận ký quỹ của Ngân hàng (Áp dụng trong trường hợp dự án kinh doanh ngành nghề Pháp Luật quy định phải có vốn pháp định);

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanh

Chúng tôi tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập công ty liên doanh nước ngoài, quản lý công ty liên doanh nước ngoài.

 1. Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty liên doanh nước ngoài
 2. Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị thành lập công ty
 3. Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu của các bên tham gia trong công ty
 4. Cơ cấu thành viên công ty liên doanh nước ngoài
 5. Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp
 6. Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh
 7. Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động
 8. Tư vấn xin ưu đãi đầu tư đối với công ty liên doanh nước ngoài
 9. Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính
 10. Tư vấn về các vấn đề thuế đối với doanh nghiệp khi đi vào hoạt động Cung cấp mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai thuế.

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh

 1. Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập công ty liên doanh
 2. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh nước ngoài
 3. Soạn thảo Điều lệ Công ty liên doanh nước ngoài
 4. Soạn hợp đồng hợp tác liên doanh của công ty liên doanh nước ngoài
 5. Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty liên doanh nước ngoài
 6. Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài
 7. Công chứng và dịch hồ sơ nước ngoài
 8. Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên
 9. Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông
 10. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc
 11. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng
 12. Sổ đăng ký thành viên sáng lập

3. Đại diện thực hiện thủ tục thành lập công ty liên doanh

 • Trên cơ sở hồ sơ pháp lý đã được hoàn thiện, luật sư của chúng tôi thực hiện việc giao dịch nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập công ty liên doanh, đại diện nhận giấy chứng nhận đầu tư.
 • Chúng tôi thay mặt khách hàng tiến hành đăng ký thuế, khắc dấu pháp nhân theo quy định của pháp luật.
 • Sau khi hoàn thiện thủ tục thành lập công ty liên doanh, luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý cần lưu ý khi công ty tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Liên hệ Topiclaw để được tư vấn chi tiết hơn…