Tăng vốn điều lệ công ty

Mở rộng kinh doanh và tăng vốn điều lệ là việc làm thường xuyên của doanh nghiệp nhưng không phải ai cũng thuần thục lập hồ sơ tăng vốn. Hãy liên hệ với TOpiclaw để được tư vấn tăng vốn điều lệ miễn phí.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty

– Thông báo về việc tăng vốn điều lệ (theo mẫu).

– Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của:

 • Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
 • Chủ sở hữu công ty (đối với  công ty TNHH một thành viên);
 • Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).

– Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của:

 • Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
 • Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty (nếu có tiếp nhận thành viên mới).

– Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của  thành viên mới góp vốn vào công ty theo quy định như sau:

 • Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực
 • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
 • Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

– Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH

1. Thông báo thay đổi vốn điều lệ.

2. Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của (tăng vốn điều lệ):

 • Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
 • Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên);

3. Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ củaHội đồng thành viên;

4. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty (nếu có tiếp nhận thành viên mớ, cổ đông mới).

6. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên mới góp vốn vào công ty theo quy định như sau:

+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.

+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần

1. Thông báo thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ).

2. Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông.

3. Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông .

4. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty (nếu có tiếp nhận thành viên mớ, cổ đông mới).

6. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên mới góp vốn vào công ty theo quy định như sau:

+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.

+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

7. Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Tư vấn tăng vốn điều lệ tại Topiclaw

2.1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Tăng vốn điều lệ công ty:

 • Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ;
 • Tư vấn các chương thức tăng, giảm vốn điều lệ;
 • Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên/cổ đông có liên quan;
 • Tư vấn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với việc tăng vốn;
 • Các nội dung khác có liên quan.

2.2. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục như:

 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 • Đại diện để nộp Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở kế hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Nhận giấy chứng nhận thay đổi vốn điều lệ công ty tại cơ quan nhà nước Tư cho khách hàng.

 

Liên hệ ngay với Topiclaw để được tư vấn thêm nếu các bạn vướng mắc các thủ tục hoặc hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ công ty !