Tư vấn luật đất đai

Tư vấn luật đất đai và tư vấn dự án bất động sản là phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường bất động sản ở Việt Nam, Topiclaw là một trong những công ty luật uy tín nhất cả nước sẽ giúp bạn các thủ tục và dịch vụ như:

  • Tư vấn chính sách, pháp luật về đất đai và pháp luật kinh doanh bất động sản bao gồm kinh doanh phát triển khu đô thị mới, khu nhà ở, hạ tầng khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, khách sạn, khu văn phòng cho thuê, các dịch vụ kinh doanh bất động sản (như môi giới, sàn giao dịch bất động sản, định giá bất động sản) v.v;
  • Xác lập và quản lý danh mục các dự án đầu tư bất động sản nhằm kết nối các quan hệ hợp tác đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản giữa các nhà đầu tư. Giới thiệu địa điểm đầu tư kinh doanh bất động sản;
  • Tư vấn, lập hồ sơ và hỗ trợ nhà đầu tư làm các thủ tục cần thiết để triển khai các dự án kinh doanh bất động sản;
  • Tư vấn luật và các chính sách của nhà nước về đất đai và quyền sở hữu đất đai bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục về đăng ký biến động quyền sử dụng đất, chuyển giao quyền sử dụng đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sở dụng đất, nhập và tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuê đất, giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất và tài sản trên đất.v..v.
  • Tư vấn làm sổ đỏ sổ hồng.
  • Các công việc khác có liên quan.

Liên hệ ngay đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn thêm !