Tư vấn lập dự án đầu tư

Dịch vụ tư vấn dự án – lập dự án đầu tư của chúng tôi sẽ đem lại cho quý vị sự an tâm về chất lượng và sự đảm bảo về pháp lý. Nội dung công việc các luật sư của chúng tôi cam kết tiến hành:

 

Tư vấn các quy định của pháp luật về đầu tư

 •  Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, lập dự án đầu tư;
 •  Dự báo những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư. Hỗ trợ tìm địa điểm dự án.

 

Tư vấn cho nhà đầu tư

 • Tính khả thi của dự án đầu tư,
 • Các điều kiện pháp lý áp dụng cho dự án đầu tư trong từng trường hợp cụ thể,
 •  Các ưu đãi đầu tư được áp dụng,
 • Các rủi ro cho dự án có thể phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động kinh tế – xã hội và thị trường.
 • Thời gian chuẩn bị cần thiết để nhà đầu tư có thể chính thức thực hiện công việc kinh doanh.
 • Các phương án đầu tư thích hợp nhất đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và đáp ứng các quy định của pháp luật.

 

Các công việc topiclaw tiến hành

Chúng tôi tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để:

 • Thực hiện hoạt động thuê đất, thuê văn phòng;
 • Tư vấn pháp luật lao động và tuyển dụng;

Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam và nước sở tại như:

 • Chuyển nhượng vốn;
 • Chuyển đổi hình thức đầu tư, tăng / giảm vốn, mở rộng chức năng;
 • Các thủ tục ưu đãi đầu tư như: ưu đãi thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, thưởng xuất khẩu;
 • Đăng ký tỷ lệ nội địa hóa, quyết toán vốn đầu tư, thuế, hợp đồng, tranh chấp kinh tế và dân sự, sở hữu trí tuệ;
 • Soạn thảo nội qui, quy chế, thảo ước lao động tập thể, chuyển giao công nghệ;
 • Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài.

 

Liên hệ ngay với đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn thêm !