Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là rất lớn. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn đầu tư có kinh nghiệm, quan hệ tốt với cơ quan nhà nước, chúng tôi đảm bảo tính pháp lý và chuẩn mực của quy trình tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký đầu tư

 • Đối với dự án đầu tư trong nước:
  • Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng VN và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
  • Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng VN và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:
 1. Tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 2. Mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 3. Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án;
 4. Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường;
 5. Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có).
 • Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài:
 1. Văn bản đăng ký đầu tư theo mẫu;
 2. Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư ( do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
 • Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng VN trở lên và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:
 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);
 2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
 4. Giải trình kinh tế – kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;
 5. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:
 1. Giải trình điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng;
 2. Và tất cả các hồ sơ nêu trên cho từng trường hợp cụ thế.

Dịch vụ tư vấn Đầu tư của Topiclaw

 1. Tư vấn thành lập công ty liên doanh,
 2. tư vấn thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài,
 3. tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và các dịch vụ tư vấn có liên quan khác.
 4. Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn pháp luật đối với từng loại hình Công ty

 • Tư vấn pháp luật về mô hình và Cơ cấu tổ chức;
 • Tư vấn pháp luật phương thức hoạt động và điều hành;
 • Tư vấn pháp luật mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
 • Tư vấn pháp luật Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
 • Tư vấn pháp luật Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
 • Tư vấn pháp luật  Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
 • Các nội dung khác có liên quan.

Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các thông tin và giấy tờ pháp lý của khách hàng

 • Các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thành lập công ty, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;

Xây dựng hồ sơ đăng ký đầu tư

 • Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập;
 • Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
 • Lập dự án đầu tư;
 • Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh;
 • Công chứng các giấy tờ có liên quan;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Xây dựng hồ sơ đăng ký kinh doanh

 • Soạn thảo Điều lệ Công ty;
 • Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;
 • Công chứng các giấy tờ có liên quan;
 • Văn bản uỷ quyền;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Hỗ trợ pháp lý sau thành lập

 • Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế.
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý, Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty.

 

 Vẫn còn vướng mắc ? Liên hệ ngay với đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn trực tiếp !