Tiêu chuẩn Iso 14000

Định nghĩa

Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization) về hệ thống quản lý môi trường.

– ISO14001 là một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO14000 dùng để chứng nhận. Phiên bản mới nhất được ban hành vào năm 2004 và có ký hiệu ISO14001:2004

– Chứng chỉ ISO14001:2004 chứng nhận rằng Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý giúp cho Doanh nghiệp đó sản xuất trong các điều kiện làm ảnh hưởng đến môi trường trong mức độ cho phép.

 

Tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001

 

Doanh nghiệp phải làm gì khi áp dụng ISO 14001

Phân tích hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ của mình để xác định ra các yếu tố làm ảnh hưởng đến: đất, nước mặt, nước ngầm, không khí, đa dạng sinh học, tiêu tốn tài nguyên.

–     Nghiên cứu các quy định của pháp luật về môi trường để xác định ra những nội dung phải tuân thủ.

–     Đo lường các thông số: khí thải, nước thải, độ ồn, độ rung của hoạt động trong Doanh nghiệp. Nếu không đạt các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, Doanh nghiệp cần đưa ra biện pháp khắc phục.

–     Đưa ra các quy trình làm việc hợp lý để hạn chế các ảnh hưởng tới môi trường

–     Có thể cần phải đầu tư thiết bị để xử lý nước thải, khí thải nếu chưa đạt chuẩn quy định.

 

Lợi ích của áp dụng và chứng nhận ISO 14001

 

– Có một hệ thống quản lý giúp ngăn chặn các sự cố môi trường có thể xảy ra

–     Tạo dựng niềm tin của khách hàng, đối tác, chính quyền và nhân dân địa phương nơi Doanh nghiệp hoạt động.

–     Nâng cao gia trị hình ảnh của Doanh nghiệp trong tâm trí người tiêu dùng

–     Chứng chỉ ISO14001 :2004 giúp Doanh nghiệp vượt qua những rào cản kỹ thuật thâm nhập vào thị trường thế giới.

 

Các yêu cầu cơ bản của ISO 14001

 

– Chính sách môi trường
–        Xác định các khía cạnh môi trường
–        Xác định các yêu cầu pháp luật
–         Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình môi trường
–         Xác định trách nhiệm, quyền hạn
–         Đào tạo
–         Thông tin nội bộ
–         Kiểm soát tài liệu
–         Kiểm soát hồ sơ
–         Kiểm soát hoạt động
–         Sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp
–         Giám sát và đo lường
–         Hành động khắc phục và phòng ngừa
–         Đánh giá nội bộ
–         Xem xét của lãnh đạo