Thủ tục xin nuôi con nuôi

Bạn Nguyên ở Bắc Giang có gửi email cho chúng tôi hỏi về vấn đề xin nuôi con nuôi:

Tôi muốn nhận con nuôi nhưng bố, mẹ của cháu được nhận làm con nuôi đã ly hôn, mẹ cháu được quyền nuôi dưỡng, hiện tại bố cháu đang chấp hành hình phạt tù. Tôi xin hỏi cần những giấy tờ xác nhận phải làm như thế nào?

 

Thứ nhất, vì bạn không đưa thông tin cụ thể về trẻ và bạn nên chúng tôi xin lưu ý khi bạn tiến hành thủ tục đăng ký nuôi con nuôi, trẻ em mà bạn muốn nhận nuôi cần đáp ứng điều kiện về độ tuổi theo quy định tại Điều 8 Luật Nuôi con nuôi, cụ thể là:

(1). Trẻ em dưới 16 tuổi;

(2). Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi;

(3). Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng;

(4). Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi.

Mặt khác, bạn là người nhận nuôi cũng phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 14 Luật Nuôi con nuôi, cụ thể là:

(1). Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
  • Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
  • Có tư cách đạo đức tốt.

(2). Những người sau đây không được nhận con nuôi:

  • Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
  • Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
  • Đang chấp hành hình phạt tù;
  • Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

(3). Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

Thứ hai, tuy bố mẹ cháu đã ly hôn và quyền nuôi dưỡng thuộc về người mẹ nhưng khi tiến hành các thủ tục đăng ký nuôi con nuôi, cán bộ Tư pháp hộ tịch được phân công giải quyết vẫn cần lấy ý kiến về sự đồng ý cho trẻ làm con nuôi của người bố. Bố cháu bé đang chấp hành hình phạt tù không ảnh hưởng đến việc lấy giấy đồng ý này, vì cán bộ tư pháp hộ tịch xã có thể liên hệ với ban quản lý trại giam nơi bố cháu bé đang chấp hành hình phạt tù để được gặp mặt và phổ biến các quy định của pháp luật, lấy ý kiến về việc này.

Nhìn chung, bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ được quy định tại Điều 17 Luật Nuôi con nuôi 2010 và nộp tại UBND xã nơi thường trú của trẻ để được hướng dẫn và giải quyết việc nuôi con nuôi.