Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm

Đây là vấn đề quan tâm của một số Việt kiều về những thủ tục cần phải thực hiện để xin cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa vào Việt Nam.

1. Hồ sơ xin cấp phép:

a) Đối với cơ quan, tổ chức, công ty của Việt Nam và nước ngoài:

– Giấy giới thiệu người đại diện đến làm thủ tục.

– Công văn của cơ quan xin phép nhập khẩu văn hoá phẩm.

– 02 đơn xin phép nhập văn hoá phẩm (theo mẫu in sẵn).

– Tờ khai hải quan hoặc bản sao vận đơn và giấy báo nhận hàng đối với văn hoá phẩm nhập không phải xin phép trước.

– Giấy uỷ quyền của chủ hàng có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của cơ quan (đối với các công ty dịch vụ giao nhận hàng hoá).

– Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động.

b) Đối với cá nhân:

– Đơn xin phép nhập văn hoá phẩm (theo mẫu in sẵn).

– Giấy uỷ quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của cơ quan đối với trường hợp không phải là chủ hàng.

– Xuất trình giấy tờ tuỳ thân như chứng minh thư, hộ chiếu.

Riêng văn hoá phẩm nhập khẩu có nội dung tôn giáo hoặc liên quan đến tôn giáo phải có văn bản đồng ý của Ban Tôn giáo của Chính phủ (ở Trung ương) hoặc Ban Tôn giáo của tỉnh, thành phố (ở địa phương).

Những văn hoá phẩm thuộc diện sau muốn nhập phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan ngành chủ quản cấp Bộ (ở Trung ương) hoặc cấp tỉnh (ở địa phương): Các loại văn hoá phẩm có nội dung chỉ dùng trong các cơ quan có chức năng nghiên cứu, không phổ biến;

Các loại văn hoá phẩm nhập để biếu, tặng cơ quan, tổ chức Việt Nam, nhập theo chương trình viện trợ, theo kế hoạch hợp tác trao đổi của các nước, nhập để tham gia các cuộc thi, triển lãm tại Việt Nam; Các loại văn hoá phẩm có nội dung phải xem xét nhưng không thuộc phạm vi quản lý của ngành Văn hoá Thông tin.

2. Quy trình nhận hồ sơ văn hoá phẩm và trả lời kết quả:

a) Đối với cơ quan, tổ chức, công ty của Việt Nam và nước ngoài:

– Thời hạn trả giấy phép 02 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

– Sau khi nhận văn hoá phẩm nhập từ cơ quan hải quan, chủ hàng phải mang hàng có niêm phong của cơ quan Hải quan kèm theo tờ khai hàng nhập khẩu của hải quan đến Sở văn hoá và Thông tin để kiểm tra nội dung và hoàn tất thủ tục.

b) Đối với cá nhân:

+ Sau khi nhận văn hoá phẩm từ cơ quan Hải quan, Sở Văn hoá và Thông tin sẽ thông báo cho khách đến làm thủ tục.

+ Thời hạn trả văn hoá phẩm tuỳ thuộc vào số lượng và chủng loại hàng.