Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp mã số mã vạch ngày 11/10/2002 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Hồ sơ đăng ký cần có:

1. Bản đăng ký sử dụng mã số EAN (03 bản), điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu;

Trong hệ thống mã số  EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử  dụng 8 con số (EAN-8)

Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau:

Từ trái sang phải:

+ Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu;

+ Mã doanh nghiệp: có thể  gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số;

+ Mã mặt hàng: có thể  là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã  doanh nghiệp;

+ Số cuối cùng là số  kiểm tra.

2. Bản sao “Giấy phép kinh doanh” hay “Quyết định thành lập“;

3. Lập bảng đang ký danh mục mã EAN sử dụng cho sản phẩm theo mẫu.

Nếu doanh nghiệp vướng mắc trong các thủ tục có thể liên hệ với Topiclaw để có thể đăng ký mã vạch cho sản phẩm của mình. Hồ sơ đơn giản hơn gồm:

Thời gian cấp:

  • 2 ngày cấp Mã số tạm thời;
  • 2 tháng cấp giấy chứng nhận.