Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

Nhiều doanh nghiệp sau khi thành lập rất bỡ ngỡ khi làm các thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp của mình, sau đây Topiclaw hướng dẫn một vài thủ tục cho các bạn tham khảo. Bất kỳ thắc mắc nào có thể liên hệ ngay tới Topiclaw để được trợ giúp.

 

Quy trình đăng ký bảo hiểm xã hội bao gồm:

1. Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội tại phòng Lao Động Thương Binh & xã hội

 • Danh sách đăng ký sử dụng lao động, số lượng: 2 bản (làm theo mẫu mua tại 1 cửa).
 • Hợp đồng lao đồng: số lượng 1 bản (mẫu bán sẵn của cơ quan nhà nước- màu xanh) của nhân viên đăng ký.
 • Giấy phép kinh doanh (bản sao): số lượng: 1 bản.
 • Hồ sơ hợp lệ 1 tuần sau nhận kết quả về làm thủ tục tại  phòng lao động thương binh & xã hội.

 

 

2. Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội tại Phòng lao động thương binh và xã hội: số lượng hồ sơ: 3 bộ

 • Đơn đăng ký thang lương, bảng lương đăng ký bảo hiểm xã hội.
 • Quy định (về tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong công ty).
 • Thang bảng lương của công ty đăng ký bảo hiểm xã hội.
 • Biên bản họp cán bộ nhân viên.
 • Quyết định của Giám đốc công ty (về chuẩn chức danh, thang, bảng lương).
 • Hồ sơ hợp lệ 10 ngày sau lấy kết quả, và thực hiện tiếp thủ tục tại cơ quan BHXH.

 

3. Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội tại cơ quan Bảo Hiểm xã hội (cấp quận)

 • Bản xác nhận “Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp (bản pho to được phòng lao động thương binh và xã hội cấp, đóng dấu treo của công ty, có  chữ ký của giám đốc)
 • Danh sách lao động tham gia BHXH: mẫu 02 TBH
 • Nộp tiền bảo hiểm vào tài khoản của BHXH

 

4. Thủ tục cấp sổ bảo hiểm xã hội:

 • Biên bản giao nhận sổ: 2 bản
 • Danh sách cấp sổ: 3 bản
 • Tờ khai cấp sổ: 3 bản

 

5. Hồ sơ của người được cấp sổ bao gồm: Giấy khám sức khỏe, Hợp đồng lao động, sơ yếu lý lịch, bản sao giấy khai sinh, chứng minh thư bản sao, bằng cấp nếu có./.