Thủ tục chia tách công ty cổ phần

Các bước thực hiện

  1.  Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
  2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện,  Trường hợp hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Cục thuế tỉnh để lấy mã số doanh nghiệp.
  3. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin về doanh nghiệp, Cục thuế tỉnh thông báo mã số doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp
  4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đã được cấp giấy chứng Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp đến công an tỉnh khắc dấu trong thời hạn 1 ngày làm việc sau khi nhận được mã số thuế từ Cục thuế tỉnh
  5. trong thời hạn 2 ngày làm việc, Công an tỉnh trả kết quả con dấu và chứng nhận mẫu dấu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
  6. Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo phiếu hẹn.

Thành phần hồ sơ

 

Thành phần
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
2. Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền
3. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu), kèm theo danh sách phải có:
* Trường hợp cổ đông sáng lập là cá nhân:
– Bản sao hợp lệ (có công chứng) giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của cổ đông sáng lập
+ CMND còn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước
+ Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài:
. Hộ chiếu Việt Nam
. Hộ chiếu nước ngoài và một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau:
.. Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam
.. Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam
.. Giấy xác nhận đăng ký công dân
.. Giấy xác nhận gốc Việt Nam
.. Giấy xác nhận có gốc Việt Nam
.. Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam
+ Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam
+ Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam
* Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức:
+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân
4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
6. Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
7. Quyết định chia công ty theo quy định tại điều 150 Luật doanh nghiệp
8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty
9. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty

 

Nếu quý vị có vướng mắc hãy liên hệ với Topiclaw , chúng tôi sẽ hoàn thành trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Cục thuế phối hợp giải quyết trong 2 ngày, Công an tỉnh 2 ngày).