Thủ tục cấp thẻ xông hơi khử trùng

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp/cấp lại thẻ xông hơi khử trùng, mẫu Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này
2. Bản sao chụp kết quả học tập về hoạt động xông hơi khử trùng (có mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực.
3. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày cấp.
4. Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân (có mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực.
5. Hai ảnh cỡ 2cm x 3cm.

Các bước thực hiện

  1.   Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
  2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Thanh tra thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật.

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ có ghi ngày hẹn trả kết quả và ghi vào sổ theo dõi.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn lại cho người nộp hồ sơ.

3.Nhận thẻ xông hơi khử trùng và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Thanh tra thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật.
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ làm việc hành chánh.

 

Sau 03 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Cục bảo vệ thực vật sẽ xem xét và cấp thẻ xông hơi khử trùng.
Gặp khó khăn về giấy tờ ? điện thoại ngay tới đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn thêm !