Thủ tục cấp Giấy phép phổ biến phim

Topiclaw là một trong những công ty luật uy tín nhất cả nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ xin giấy phép cho hàng ngàn doanh nghiệp. Quý vị và các bạn muốn xin giấy phép phổ biến phim hãy liên hệ ngay với đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn.

 

Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp giấy phép;
Giấy chứng nhận bản quyển phim.

Download tài liệu quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.

 
 Sau 15 ngày kể từ khi Topiclaw nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của quý vị và các bạn ! Topiclaw sẽ đại diện bạn gửi đơn và hồ sơ đầy đủ đến cục điện ảnh, thay mặt bạn nhận kết quả từ cục điện ảnh.