Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập PKĐK tư nhân

Trình tự thủ tục xin thành lập phòng khám

1/ Sau khi đã được cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN), người hành nghề đi đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

-Nếu là doanh nghiệp : ĐKKD tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư

-Nếu là hộ hành nghề cá thể : ĐKKD tại phòng kinh tế kế hoạch Quận Huyện nơi đặt địa điểm hành nghề.

2/ Nhận hồ sơ kê khai, nộp và nhận GCNHN-YTN tại Sở Y tế sau 30 ngày kể từ ngày hồ sơ đủ.

 

Hồ sơ thành lập phòng khám đa khoa tư nhân

1/ Đơn đề nghị cấp GCNHN-YTN mô hình PKĐK.

2/ Bản photo hợp pháp chứng chỉ hành nghề của trưởng PKĐK.

3/ Bản photo hợp pháp giấy chứng nhận ĐKKD.

4/ Đề án hoạt động của PKĐK ( Tóm tắt về tổ chức nhân sự có danh sách trích ngang kèm theo- hoạt động chuyên môn – trang thiết bị y tế – điều kiện phòng cháy chữa cháy – bảo vệ vệ sinh môi trường của phòng khám ).

5/ Hồ sơ cá nhân của các bác sỹ phụ trách các phòng khám chuyên khoa hoạt động trong PKĐK.

(Trong các hồ sơ này có bản đề xuất danh sách nhân sự của phòng khám chuyên khoa )

6/ 1 ảnh chụp biển hiệu của PKĐK.
7/ 3 ảnh cá nhân 3cm x 4cm.

 

Trường hợp các bạn vướng mắc thủ tục hồ sơ có thể liên hệ tới Topiclaw để được tư vấn hoàn toàn miễn phí !