Thay đổi thành viên hội đồng quản trị

Trong hoạt động của doanh nghiệp thì việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị là việc làm bình thường của các công ty cổ phần, nhưng không phải ai cũng có thể soạn được hồ sơ thay đổi thành viên hội đồng quản trị nên Topiclaw cung cấp dịch vụ thay đổi thành viên hội đồng quản trị giúp khách hàng tiết kiệm thời gian nhất.

Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp, các luật sư  Topiclaw sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc để hoàn tất các thủ tục thay đổi thành viên hội đồng quản trị một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất cho Quý khách hàng.

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) bao gồm:

1. Văn bản của HĐQT đề nghị thay đổi các chức danh Chủ tịch HĐQT, các thành viên khác trong HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, các thành viên trong Ban kiểm soát và Giám đốc; văn bản đề nghị phải giải thích lý do thay đổi

2. Biên bản họp HĐQT hoặc ban kiểm soát về thay đổi các chức danh Chủ tịch HĐQT, các thành viên khác trong HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát và Giám đốc

3. Bản chính đơn xin từ chức hoặc đơn xin thay thế người đại diện của pháp nhân

4. Danh sách trích ngang của những người dự kiến bố trí vào các chức danh thay đổi.

 

Liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !