Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi đăng ký kinh doanh là việc làm thường gặp của tất cả các công ty, và thay đổi người đại diện là một trong những thay đổi mang tính chất phức tạp, hãy để Topiclaw tư vấn giúp bạn các thủ tục hồ sơ trước và sau khi thay đổi người đại diện. Nếu bạn đang vướng mắc các thủ tục hồ sơ liên quan tới việc chuyển đổi đừng ngần ngại liên hệ tới Topiclaw để được tư vấn hoàn toàn miễn phí !

Người đại diện là gì

Để hiểu thế nào là người đại diện theo pháp luật của một cá nhân hay tổ chức, trước hết cần phải hiểu đại diện là gì ?

Theo qui định tại Bộ luật dân sự, đại diện là việc một người (sau đây gọi là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của người khác (sau đây gọi là người được đại diện) xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.
Không chỉ cá nhân, mà pháp nhân (công ty, tổ chức xã hội …) hoặc chủ thể khác đều có quyền và có thể xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự ( như mua bán hàng hóa, ký hợp đồng cho thuê nhà …) thông qua người đại diện của mình.

Tuy nhiên, cá nhân không được để người khác đại diện cho mình trong trường hợp mà pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó. (Thông thường, đây là những giao dịch liên quan đến quyền nhân thân – vốn có đặc tính không thể chuyển giao cho người khác được. Ví dụ : một người chồng không thể ủy quyền cho một người khác đại diện để “làm chồng” đối với … người vợ của mình !).

Việc phát sinh quan hệ đại diện được xác lập theo hai hình thức : do pháp luật qui định hoặc theo sự uỷ quyền.
Ví dụ : Người đại diện của công ty là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” – thể hiện trong Giấy đăng ký kinh doanh (thường là giám đốc) do Sở kế hoạch và đầu tư cấp. Đây là trường hợp đại diện mà pháp luật qui định.

Tiếp đó, nếu như vị giám đốc công ty này lại ủy quyền cho một nhân viên khác, chẳng hạn là anh A, đi dự họp tại cơ quan thuế – thì anh A sẽ trở thành người đại diện cho giám đốc công ty. Đây là trường hợp đại diện theo ủy quyền (do được ủy quyền mà có tư cách đại diện)
Như đã nói, “đại diện theo pháp luật” là sự đại diện do pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
Pháp luật qui định “người đại diện theo pháp luật” trong một số trường hợp như sau:

 

 • Đối với con chưa thành niên (dưới 18 tuổi) – Cha, mẹ là người đại diện theo pháp luật.
 • Đối với người được giám hộ – Người giám hộ là người đại diện theo pháp luật.
 • Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự – Người được Toà án chỉ định là người đại diện theo pháp luật.
 • Đối với hộ gia đình – Chủ hộ là người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ thay đổ người đại diện

1. Thông báo người thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký.

2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký (có thể tham khảo mẫu).

3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp (có thể tham khảo mẫu).

4-  Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty:

 • Quốc tịch Việt Nam: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực;
 • Quốc tịch nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực; Bản sao hợp lệ Giấy phép sử dụng lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

(CMND có ngày cấp  không quá thời hạn 15 năm, hộ chiếu phải còn hạn sử dụng và  không bong, tróc, nhòe số)

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

6. Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

 

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

* Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải không thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
+ Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.
* Trường hợp không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp: các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ 1)

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN TƯƠNG LAI

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (và đăng ký thuế) số: 4103000000

Do: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh      Cấp ngày: 20/11/2005

Vốn điều lệ: 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng)

Ngµnh, nghÒ ®¨ng ký kinh doanh:

STT

Mã ngành

Tên ngành

01 46530 Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc nông nghiệp
02 43222 Lắp đặt hệ thống lũ sưởi và điều hoà không khí

Địa chỉ trụ sở chính: 351A Tú Xương, Phường 1, quận 3, TPHCM

Điện thoại: 08.3824835…………………………… Fax: 08.98789456

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)   NGUYỄN VĂN  MINH        Nam

Sinh ngày: 02/02/1965                Dân tộc: kinh                        Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:  020000002                                      Ngày cấp: 25/12/2004

Nơi cấp:  Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 351A Tú Xương, Phường 1, quận 3, TPHCM

Chỗ ở hiện tại:351A Tú Xương, Phường 1, quận 3, TPHCM

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

 

– Họ tên người thay thế làm đại diện theo pháp luật:. Nguyễn Văn Ba                  Nam

– Chức danh:  Giám đốc

– Sinh ngày: 01/01/1970                        Dân tộc: Kinh                           Quốc tịch: Việt Nam

– CMND (hoặc Hộ chiếu) số: 020000006      Ngày cấp:  02/02/2008   Nơi cấp: CATPHCM

–  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 128 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

– Chỗ ở hiện tại:128 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

 

Doanh nghiệp cam kết:

Người đại diện pháp luật mới không thuộc diện quy định tại khoản 2 điều 13 Luật Doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 

Kèm theo thông báo:- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty

– CMND ông

     TPHCM., ngày 13 tháng  7 năm 2009                                                 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Minh

 

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần

Tương Lai
          Số 01/2009/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 7  năm 2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày  29/11/2005;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Tương Lai đã được các cổ đông thông qua ngày 20/9/2008;

– Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông  thông qua ngày 13/7/2009 về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều  1: Thay đổi đại diện pháp luật như sau:

– Ông Nguyễn Văn A chức danh Giám đốc chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông Nguyễn Văn Ba – chức danh Giám đốc.

 

– Sửa đổi điều 6 của điều lệ Công ty cổ phần Tương Lai như sau:

 

– Đại diện theo pháp luật:. Nguyễn Văn B

– Sinh ngày: 01/01/1970

– Dân tộc: Kinh                         Quốc tịch: Việt Nam

– CMND (hoặc Hộ chiếu) số: 020000006      Ngày cấp:  02/02/2008   Nơi cấp: CATPHCM

–  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 128 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

– Chỗ ở hiện tại:128 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

– Chức vụ: giám đốc

 

Điều 2: Ông  Nguyễn Văn Minh có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                  

 

TM. Đại Hội đồng cổ đông

Nơi nhận:

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Như điều 3;- Lưu. 

(ký tên và đóng dấu của công ty)

 

NGUYỄN VĂN MINH

 

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Khách hàng tư vấn Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Topiclaw sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thay đổi người đại diện theo pháp luật:

 • Tư vấn những quy định của pháp luật về về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Tư vấn điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Tư vấn các Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện hoàn tất các thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật cho khách hàng, cụ thể:

 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Topiclaw sẽ tiến hành soạn hồ sơ Thay đổi người đại diện theo pháp luật cho khách hàng;
 • Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư để nộp hồ sơ xin Thay đổi người đại diện theo pháp luật cho khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho khách hàng.

4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

 • Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ, Topiclaw vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí như:
 • Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua http://topiclaw.com
 • Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;

Liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí !