Thay đổi giám đốc công ty

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì: khi có sự thay đổi về người đại diện pháp luật, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp, thay đổi thành viên thì thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

Trong trường hợp làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ gồm có:

 1. Thông báo về việc thay đổi tỷ lệ góp vốn (kèm theo là Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của Công ty)
 2. Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 3. CMND của người đại diện theo pháp luật mới
 4. Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi tỷ lệ góp vốn và thay đổi giám đốc; Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên về việc này;

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi tỷ lệ vốn góp của công ty trách hữu hạn.

Hồ sơ đối với công ty tnhh

 • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi giám đốc Công ty TNHH;
 • Quyết định Hội đồng thành viên về việc thay đổi giám đốc Công ty;
 • Thông báo thay đổi Giám đốc công ty;
 • Chứng minh thư bản sao có chứng thực của Giám đốc;
 • Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc nếu trường hợp pháp luật quy định người quản lý công ty phải có để kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ;
 • Các giấy tờ khác có liên quan: Hợp đồng lao động đối với Giám đốc thuê.

Hồ sơ đối với công ty cổ phần

 • Biên bản họp đại hội cổ đông về việc thay đổi giám đốc Công ty cổ phần;
 • Quyết định đại hội cổ đông về việc thay đổi giám đốc Công ty;
 • Thông báo thay đổi Giám đốc công ty;
 • Chứng minh thư bản sao có chứng thực của Giám đốc;
 • Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc nếu trường hợp pháp luật quy định người quản lý công ty phải có để kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ;
 • Giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ cho Topiclaw;
 • Các giấy tờ khác có liên quan: Hợp đồng lao động đối với Giám đốc thuê.

Hồ sơ đối với chi nhánh công ty

Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần là người được bổ nhiệm từ cổ đông công ty, có thể được thuê từ người không phải là cổ đông công ty.

Giám đốc chi nhánh chịu sự điều hành, thi hành quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và Hội đồng cổ đông công ty cổ phần.

Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần có thể kiêm nhiệm giám chi nhánh khác hoặc có thể kiêm nhiệm Giám đốc công ty khác.

 • Thông báo thay đổi Giám đốc chi nhánh theo mẫu;
 • Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi chi nhánh, bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh mới;
 • Quyết định Hội đồng quản trụ về việc thay đổi Giám đốc chi nhánh;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh;
 • CMND bản sao có chứng thực củaGiám đốc chi nhánh mới;

Dịch vụ thay đổi giám đốc công ty

Topiclaw là một trong những công ty uy tín trong nhiều dịch vụ tư vấn luật trong đó có thay đổi giám đốc của công ty, đến với chúng tôi bạn hầu như không phải lo lắng cho các công việc nữa, hồ sơ và thủ tục đều được chuyên viên của Topiclaw nhiều kinh nghiệm soạn thảo và đại diện bạn nộp sở kế hoạch đầu tư, chúng tôi cũng đại diện bạn lấy kết quả trên cơ quan nhà nước. Liên hệ tới TOpiclaw nếu bạn đang vướng mắc thủ tục hồ sơ và được tư vấn hoàn toàn miễn phí.