Thành lập sàn giao dịch bất động sản | thành lập công ty bất động sản

1. Về Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản:

Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để hoạt động.

 

2. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản:

(i) Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bạn có thể xen thêm tại bài viết: Thủ tục thành lập Sàn giao dịch Bất động sản

 

3. Dịch vụ tư vấn, thành lập sàn giao dịch Bất động sản của Topiclaw:

  1. Topiclaw kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
  2.   Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
  3.   Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép thành lập Sàn giao dịch bất động sản;
  4.   Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí.