Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hàng ngàn doanh nghiệp tư nhân được thành lập trong tháng với Topiclaw, đơn giản vì Topiclaw là nhà tư vấn giàu kinh nghiệm nhất. Chúng tôi miễn phí tư vấn pháp lý cho khách hàng một năm sau thành lập và hỗ trợ kế toán – đó là lý do tại sao bạn cũng nên tin tưởng chúng tôi trong việc khởi nghiệp và đồng hành cùng bạn !

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số thông tin hữu ích về doanh nghiệp tư nhân, hy vọng sau các thông tin này chúng tôi sẽ được hợp tác với bạn.

>> Xem thêm ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp hoặc ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Thế nào là doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm tới toàn bộ tài sản và pháp lý

Tuy nhiên, do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.

Ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Theo Luật doanh nghiệp 2005 Thì loại hình doanh nghiệp khác nhau thì doanh nghiệp tư nhân có ưu nhược điểm sau:

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
– Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
– Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.
Tóm lại:
– Doanh nghiệp tư nhân không có sự phân biệt pháp lý về quyền, quyền lợi và nghĩa vụ giữa các nhân và doanh nghiệp.
– Việc thành lập hay chấm dứt hoạt động kinh doanh hết sức đơn giản và không ảnh hưởng đến nghĩa vụ cá nhân chủ sở hữu

Báo cáo các nghĩa vụ và hạn chế

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân là do một người đứng đầu đại diện làm chủ sở hữu và hoàn toàn không có các thành viên hay cổ đông khác ( có thành viên góp vốn ), cũng không có ban bệ gì nên điều hành doanh nghiệp tư nhân khá đơn giản và không phức tạp về kê khai thuế cũng như các vấn đề pháp lý khác phát sinh. Thậm chí giải thể hoặc chuyển nhượng cũng đơn giản hết sức.

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại điều 12 Luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp phải lập và nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định dưới đây tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.
Việc đăng ký kinh doanh được hoàn tất trong 15 ngày, kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đủ hồ sơ. Nếu từ chối việc đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Doanh nghiệp được quyền kinh doanh kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cụ thể:
– Đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp.
– Đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc giám đốc quản lý doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

1. Đơn đăng ký kinh doanh
2. Điều lệ đối với công ty
3. Danh sách thành viên đối với công ty TNHH, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
4. Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận về vốn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Topiclaw

Khách hàng tư vấn làm Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Topiclaw sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

1. Tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng trước khi Thành lập doanh nghiệp:
Topiclaw sẽ tư vấn cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập, quản lý doanh nghiệp như:

 1.  Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
 2.  Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành
 3. Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý
 4. Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông
 5. Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn
 6. Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh
 7.  Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

2. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục Thành lập doanh nghiệp, cụ thể:

 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Babylon sẽ tiến hành soạn thảo Hồ sơ thành lập doanh nghiệp cho khách hàng;
 • Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ thành lập doanh nghiệp cho khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT;
 • Công chứng giấy tờ cho khách hàng để tiến hành thủ tục tiếp theo;
 • Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

3. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:
Sau khi Doanh nghiệp của khách hàng đi vào hoạt động, Topiclaw vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:

 • Tư vấn những công việc cần làm ngay khi doanh nghiệp bước vào hoạt động
 • Tư vấn soạn thảo nội quy, quy chế doanh nghiệp;
 • Cung cấp hồ sơ và tư vấn miễn phí 1 năm;
 • Tư vấn miễn phí về tra cứu nhãn hiệu;
 • Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu;
 • Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu với chi phí hỗ trợ thấp nhất;
 • Cung cấp tên miền và hosting áp dụng với giá đại lý tại Việt Nam;

Hãy liên hệ với Topiclaw để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!