Thành lập địa điểm kinh doanh

Quy trình thành lập địa điểm

 1. Doanh nghiệp lập Hồ sơ đăng ký hoạt động (theo từng loại hình)
 2. Doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh. Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

Hồ sơ đăng ký

 • Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu).
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp – Bản chính giấy chứng nhận đăng ký họat động của chi nhánh (nếu địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh).
 • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp).

Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của đứng đầu địa điểm kinh doanh  theo quy định như sau:

 

 • Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
 • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
 • Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú
 • do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 • Đối với người nước ngoài không có thẻ thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, văn bản cho phép sử dụng lao động nước ngoài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu địa điểm kinh doanh (nếu cần).
 • Tờ khai đăng ký thuế (mẫu)
 • Loại dấu khắc (dấu đồng hoặc dấu liền mực).

Thông tin khác

 • Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ.
 • Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD là 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.
 • Người nhận kết quả là người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp.
 • Hồ sơ phải đánh máy, không điền tay vào mẫu.

 

Nếu bạn đang vướng mắc hồ sơ hãy liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí !