Thành lập bệnh viện tư nhân

Điều kiện thành lập bệnh viện

– Người đứng đầu cơ sở y, y dược học cổ truyền, dược, vắc xin, sinh phẩm y tế phải có Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dược, doanh nghiệp kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế thì người đứng đầu hoặc người quản lý chuyên môn của doanh nghiệp phải có Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân.

– Cơ sở y, y dược học cổ truyền, dược, vắc xin, sinh phẩm y tế; doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân.

– Cơ sở y, dược tư nhân phải có đủ người làm công việc chuyên môn, bảo đảm điều kiện về địa điểm, trang thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

– Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.

– Người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, y dược học cổ truyền tư nhân phải được Bộ Y tế Việt Nam cho phép.

– Người nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo hoặc phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải có trình độ trung cấp trở lên về y; đối với y dược học cổ truyền thì người phiên dịch phải là lương y hoặc có trình độ trung cấp y học cổ truyền trở lên.

 

Thủ tục thành lập bệnh viện tư nhân

Theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ y tế, quy trình thành lập bệnh viện tư nhân bao gồm:

 • Chủ đầu tư có Đơn xin thành lập Bệnh viện và Đề án thành lập Bệnh viện gửi đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt Bệnh viện.
 • Sở Y tế có Công văn kèm theo Đề án thành lập Bệnh viện gửi đến UBND tỉnh.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn trả lời Sở Y tế đồng ý cho phép thành lập Bệnh viện … tại địa điểm …
 • Sở Y tế có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép thành lập Bệnh viện, kèm theo Đề án thành lập bệnh viện và Công văn ý kiến của UBND tỉnh.
 • Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân là Giám đốc Bệnh viện và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho Bệnh viện.

 

Đầu mục hồ sơ

 • Đơn xin thành lập bệnh viện.
 • Đề án bệnh viện.
 • Đơn xin đăng ký quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh.
 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân.
 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân.
 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng khám đa khoa.
 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.
 • Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở chuyên môn y, dược.
 • Giấy xác nhận của thủ trưởng đơn vị về việc cho phép hành nghề y dược ngoài giờ hành chính.
 • Bản cam kết.

 

 

Liên hệ ngay tới đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn miễn phí !