Thẩm duyệt về PCCC

   a)  Đối tượng: Áp dụng bắt buộc đối với các dự án, công trình xây dựng quy định tại Phụ lục 3 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

   b)  Thủ tục giấy tờ gồm:

     Hồ sơ thẩm duyệt gồm 03 bộ có xác nhận của chủ đầu tư, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm duyệt phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

     Đối với các dự án, công trình xây dựng quy định tại Phụ lục 3 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính Phủ thủ tục quy định gồm:

        – Văn bản đề nghị thẩm duyệt về Phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (theo mẫu của Cục C23). Trường hợp uỷ quyền cho đơn vị, cá nhân khác thì phải có văn bản uỷ quyền kèm theo.

        – Bản sao giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thoả thuận về địa điểm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

        – 03 bộ bản vẽ thiết kế và 01 bộ thuyết minh thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

     Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy hồ sơ thẩm duyệt gồm:

        – Văn bản đề nghị thẩm duyệt của Chủ đầu tư (theo mẫu của Cục C23), trường hợp chủ đầu tư uỷ quyền cho đơn vị, cá nhân khác thực hiện thì phải có văn bản uỷ quyền kèm theo.

        – Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện (có xác nhận của chủ đầu tư).

        – Các bản vẽ và thuyết minh thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.

        – Tài liệu về thông số kỹ thuật của các thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thiết kế lắp đặt và trang bị.

   c)  Yêu cầu về nội dung hồ sơ thẩm duyệt: Tải về

        1. Đối với trường hợp thẩm duyệt PCCC khi lập dự án quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

        2. Trường hợp thẩm định PCCC khi lập dự án và thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình, phải có các giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

        3. Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình.

        4. Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy khi chế tạo mới hoặc hoán cải.

   d)  Thời gian trả kết quả:

  • Không quá 15 ngày làm việc: Đối với thiết kế kỹ thuật công trình nhóm A.
  • Không quá 10 ngày làm việc: Đối với dự án quy hoạch, dự án xây dựng, công trình thuộc nhóm B, C.

     * Công trình nhóm A, B, C quy định Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung Nghị Định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999.

  • Một số loại hồ sơ Phòng PC23 giải quyết nhanh so với quy định.
  • Phòng Cảnh sát PCCC tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo Luật lao động).