Quy trình nhập khẩu hàng hoá và chứng từ

 I, Hàng xếp lên tàu:

Khi hàng đã thực sự được xếp lên tàu thì Ngân hàng nước ngoài  nơi  nhận L/C sẽ có đầy đủ bộ chứng từ gốc cho lô hàng đó bao gồm các giấy tờ sau:

-Bill of lading; Invoice;Manifest;C/O; Packing List

-B.1:Bộ chứng từ gốc sẽ được gửi cho Ngân hàng ở Việt Nam là ngân hàng mở L/C và sau này sẽ là ngân hàng nhận thế chấp.

-Bộ chứng từ gốc photo sẽ được gửi cho Doanh nghiệp chủ hàng ở Việt Nam.

-Doanh nghiệp đã hoàn thành việc nộp 5-10% giá trị hợp đồng khi mở L/c trước đó và tiếp tục nộp 20% giá trị hợp đồng khi Ngân hàng taị Việt Nam nhận được bộ chứng từ gốc.

-B.2:Ngân hàng Việt Nam chuyển tiền cho ngân hàng nước ngoài sau khi kiểm tra bộ chứng từ và theo L/C: nếu giá FOB chuyển tiền ngay khi nhận được Bộ chứng từ;nếu giá CNF chuyển tiền ngay sau khi có thông báo của ngân hàng của nước ngoài và xác nhận nhận hàng của chủ hàng(lúc này tàu đã cập cảng) . Lúc này DN chủ hàng ký giấy nhận nợ theo yêu cầu của ngân hàng Việt Nam.

II.Tàu gần đến cảng VN:

-B.3:Khi tàu gần đến cảng Việt Nam, đại lý tàu biển sẽ thông báo tàu đến cho Cảng nhập khẩu và cho Doanh nghiệp chủ hàng, chuyển Bill ký hậu( do thuyền phó ký khi tàu đến cảng xác nhận đã thanh toán tiền vận chuyển) cho ngân hàng Việt Nam khi tàu cập cảng.

-B.4:Ngân hàng Việt Nam sẽ chuyển Bill ký hậu cho doanh nghiệp chủ hàng.

-B.5:Doanh nghiệp chủ hàng sẽ chuyển Bill ký hậu cho đại lý và nhận DO(delivery order)  từ đại lý tàu biển.

III.Tàu cập cảng:

-B.6:Doanh nghiệp chủ hàng chuyển DO cho cảng nhập khẩu và Cảng nhập khẩu sẽ xác nhận Doanh nghiệp chủ hàng là chủ sở hữu của Lô hàng.

-B.7:Ngân hàng nhận thế chấp Việt Nam sẽ ký hợp đồng ba bên giữa: Doanh nghiệp chủ hàng; cảng nhập khẩu;ngân hàng nhận thế chấp về việc lưu giữ, xuất hàng ra khỏi cảng trước khi chuyển bộ chứng từ cho Doanh nghiệp chủ hàng.Sau này ngân hàng sẽ giữ Hợp đồng 3 bên và tờ khai hải quan.

-B.8:Ngân hàng thế chấp chuyển bộ chứng từ gốc cho doanh nghiệp chủ hàng để doanh nghiệp mở tờ khai hải quan.

-B.9: Doanh nghiệp mở tờ khai Hải Quan dựa trên bộ chứng từ do ngân hàng thế chấp cấp.Hải quan Cảng sẽ thực hiện các bước sau:

+Người mở tờ khai khai báo các thông tin lô hàng theo mẫu tờ khai Hải Quan

+Hải Quan xác minh lô hàng đúng như khai báo và tính thuế.

+DN nộp thuế, chuyển phiếu thu cho Hải quan và nhận lại tờ khai đã đóng dấu thông quan.

-B.10: Doanh nghiệp chuyển tờ  khai thông quan cho ngân hàng nhận thế chấp.

Bấm vào đây để về sờ đồ nhập khẩu.

Sau đó hàng được lưu giữ tại cảng hoặc tại kho là do thoả thuận của Ngân hàng và doanh nghiệp.Nếu để ở cảng thì mỗi lần xuất hàng Doanh nghiệp phải có lệnh giải chấp của ngân hàng phát hành thì mới lấy được hàng ra khỏi cảng.