Quy định về quảng cáo trên xe

Theo Mục II Thông tư 43/2003 thì “Quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, màn hình, băng-rôn treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời phải tuân thủ quy hoạch về quảng cáo tại địa phương và các quy định của pháp luật về xây dựng;…..”.
Theo Mục III thì tổ chức và cá nhân muốn thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ xin phép quảng cáo đến Sở VHTT nơi thực hiện quảng cáo. Như vậy, công ty phải xin giấy phép ở Sở VHTT của từng địa phương nơi công ty muốn tiến hành đặt pa-nô quảng cáo.
Cũng theo Mục II Thông tư 43/2003, “Các sản phẩm quảng cáo được thể hiện trên các phương tiện giao thông, vật thể di động khác như xe lăn, xe cần cẩu và các loại phương tiện để phục vụ cho việc thi công xây dựng, sửa chữa điện, vệ sinh môi trường do Sở Văn hoá -Thông tin nơi đăng ký phương tiện cấp giấy phép thực hiện quảng cáo và không được làm thay đổi quá 50% diện tích màu sơn xe có thể hiện sản phẩm quảng cáo.
Màu sơn xe là màu đã ghi trong đăng ký phương tiện do cơ quan có thẩm quyền cấp; không được quảng cáo ở mặt trước và mặt sau của phương tiện. Thùng hàng có diện tích một mặt từ 0,5 m2 (mét vuông) trở lên có thể hiện sản phẩm quảng cáo gắn trên xe máy phải có giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hoá -Thông tin nơi đăng ký phương tiện cấp.
Như vậy, nếu xe của công ty có biển số ở đâu thì xin giấy phép ở Sở VHTT tỉnh đó, còn xe có biển số ở TP.HCM thì xin giấy phép ở Sở VHTT TP.HCM.
Liên quan đến vấn đề này, nhưng là quảng cáo trên xe buýt, lưu ý với bạn là hiện nay TP. HCM chưa có những qui định cụ thể và cuối cùng về vấn đề này.