Quy chế nhập khẩu đối với sản phẩm sữa, trứng chim, mật ong thiên nhiên và các sản phẩm có nguồn gốc động vật khác

1.Sản phẩm sữa, trứng chim, mật ong thiên nhiên

Bao gồm cả sản phẩm sữa hoặc cream, có đường hay không có đường, bơ, sữa chua, pho mát, trứng chim, mật ong thiên nhiên, v.v… Việc nhập khẩu phải:

 • ·        Phù hợp với các quy định tiêu chuẩn về chất lượng của FDA
 • ·        Phù hợp với quy định của FDA về các thủ tục và thông báo hàng đến.
 • ·        Đối với sữa và cream phải có giấy phép nhập khẩu của FDA
 • ·        Phù hợp với quy định của APHIS thuộc USDA, các quy định của Cục Thú Y (VS) về phòng bệnh thú y và trong một số trường hợp phải có giấy phép nhập khẩu
 • ·        Các mặt hàng bơ, pho mát phải có hạn ngạch (Hạn ngạch) nhập khẩu do USDA cấp hàng năm cho các nước xuất khẩu.
 • ·        Đối với sữa và cream: Mark và nhãn được dán trên container nhập khẩu và ghi rõ: tên sản phẩm, số giấy phép, tên và địa chỉ người gửi. Đối với trứng các loại phải ghi rõ nước xuất xứ.

Những văn bản pháp luật điều tiết chế độ nhập khẩu hàng hoá thuộc chương này:

Số văn bản

Loại biện pháp áp dụng

Các cơ quan nhà nước điều hành

19 CFR 12.1 et seq Tiêu chuẩn kỹ thuật, mã, nhãn Sacretary of Health, US Treasury
19 CFR  Part 132 AAA-Hạn ngạch nhập khẩu nông sản USDA
19 CFR  Part 94 Xuất xứ nông sản hạn chế nhập khẩu USCS
21 CFR 1.83 et seq Tiêu chuẩn kỹ thuật, mã, nhãn Sacretary of Health, US Treas
21 UCS 1031 et seq Giám định trứng, nhãn mác, tiêu chuẩn USDA
21 UCS 141 et seq Thành phần, vệ sinh, Giám định, phép FDA, USDA, APHIS, EPA
21 UCS 301 et seq Cấm nhập khẩu hàng giả USCS, CFSAN
7 CFR 56.1 Quy chế tiêu chuẩn chế biến trứng USDA
7 CFR 59.900 et seq Giám định trứng, nhãn mác, tiêu chuẩn USDA
7 USC 601 et seq AAA-Hạn ngạch nhập khẩu nông sản USDA
9 CFR 95.13 et seq Cấm nhập khẩu sản phẩm động vật do vệ sinh FDA, USDA, APHIS, EPA

2.Các sản phẩm có nguồn gốc động vật khác

Bao gồm các sản phẩm: tóc người, lông ngựa, lông vịt, lông ngỗng, xương, ngà, sừng, vỏ con rùa, san hô và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật. Việc nhập khẩu phải:

 • ·        Phù hợp với các quy định tiêu chuẩn về chất lượng của FDA
 • ·        Phù hợp với quy định của FDA về các thủ tục và thông báo hàng đến.
 • ·        Phù hợp với các quy định về nhập khẩu của USDA và FWS
 • ·        Lông chim hoang dã phải theo các quy định về nhập khẩu của FWS
 • ·        Lông vịt, ngỗng thô, nếu không phải từ các loài nuôi, thì phải theo các quy định về động vật hoang dã
 • ·        Nhãn và ký hiệu tuỳ từng loại. Nếu là sản xuất từ động vật hoang dã phải ghi rõ tên, địa chỉ của người nhập khẩu, người xuất khẩu và mô tả chính xác sản phẩm.

Những văn bản pháp luật điều tiết chế độ nhập khẩu hàng hoá thuộc chương này:

Số văn bản

Loại biện pháp áp dụng

Các cơ quan nhà nước điều hành

16 USC 1531 Cấm nhập khẩu thịt thú dữ CITES
16 USC 2401 Cấm nhập khẩu chim Bắc Cực FDA, APHIS, NMFS, FWS, CFSAN, CDC, USCS
16 USC 3371 et seq Cấm nhập khẩu động vật quý nước khác cấm Lacey Act
16 USC 4201 Cấm nhập khẩu ngà voi FDA, APHIS, NMFS, FWS, CFSAN, CDC, USCS
16 USC 4901 Bỏ một số loài chim CITES cấm nhập khẩu FDA, APHIS, NMFS, FWS, CFSAN, CDC, USCS
16 USC 703 et seq Cấm nhập khẩu thịt hiếm FDA, APHIS, NMFS, FWS, CFSAN, CDC, USCS
16 USC 742a et seq Cấm và hạn chế nhập khẩu FDA, APHIS, NMFS, FWS, CFSAN, CDC, USCS
18 USC 42 et seq Thủ tục khai báo Hải quan FDA, NMFS, FWS, CFSAN,
19 CFR 12.1 et seq Tiêu chuẩn kỹ thuật, mã, nhãn Sacretary of Health, US Treas
19 CFR 12.26 et seq Danh sách động vật cấm và hạn chế nhập khẩu APHIS
21 CFR 1.83 et seq Tiêu chuẩn kỹ thuật, mã, nhãn Sacretary of Health, US Treas
21 USC 301 et seq Cấm nhập khẩu hàng giả USCS, CFSAN
50 CFR Parts 10, 13 and 16 Cấm nhập khẩu thú hoang FDA, APHIS, NMFS, FWS, CFSAN, CDC, USCS
CITES Cấm nhập khẩu động thực vật quý hiếm FDA, NMFS, FWS, CFSAN,