Nhượng quyền thương mại là gì?

Chúng ta có thể đều đã nghe nói tới những hợp đồng nhượng quyền có giá trị hàng tỉ đô la. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ nhượng quyền thương mại là gì?

Một nhượng quyền thương mại là một sự thỏa thuận hay cấp phép giữa hai tổ chức pháp lý độc lập trong đó cho phép :

 

–          Bên nhận quyền có quyền tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ sử dụng phương pháp hoạt động của bên giao quyền.

–          Bên nhận quyền có trách nhiệm phải trả cho bên giao quyền các khoản phí cho các quyền lợi này.

–          Bên giao quyền có trách nhiệm phải cung cấp các quyền lợi và trợ giúp cho bên nhận quyền.

Bên giao quyền:

1.  Sở hữu thương hiệu

2.  Cung cấp các trợ giúp:  đôi khi là tài chính, quảng cáo, tiếp thị và đào tạo.

3.  Nhận các phí.

Bên nhận quyền:

1.  Được phép sử dụng thương hiệu.

2. Mở rộng kinh doanh với sự trợ giúp của bên giao quyền.

3.  Trả phí.