Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nên làm gì nếu việc đăng ký không suôn sẻ

Thời gian để người nộp đơn có ý kiến trả lời thông báo dự định từ chối là 03 tháng kể từ ngày ban hành dự định (được quy định tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN sửa đổi bởi thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

Người nộp đơn cần lưu ý vấn đề này để tiến hành trả lời đúng hạn.

 Xác định lý do bị từ chối bảo hộ:

Trong trường hợp không được bảo hộ – Cục sở hữu trí tuệ sẽ gủi thông báo tới địa chỉ đăng ký khách hàng và trong thông báo nêu lý do cần sửa đổi 

Các lý do này không có giới hạn nào cụ thể, nhưng thường là 03 lý do sau:

  • Nhãn hiệu không có khả năng phân biệt với các nhãn hiệu khác;
  • Nhãn hiệu có dấu hiệu mô tả sản phẩm, dịch vụ hay chất lượng của sản phẩm, dịch vụ đó;
  • Nhãn hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đối chứng

Trường hợp được Cục sở hữu trí tuệ thông báo về việc có người khác phản đối việc đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần sửa đổi mẫu nhãn hiệu, thu hẹp danh mục hàng hóa dịch vụ trong đơn, hoặc nêu ý kiến phản bác những lý lẽ, chứng cứ không xác đáng của người phản đối.

 Tiến hành soạn thảo văn bản phúc đáp

Đối với các lý do đã tìm hiểu ở bước 2, nếu chủ đơn có thể khắc phục được các sai sót hay có cơ sở để phản đối các lý do từ chối trên, chủ đơn cần soạn thảo văn bản phúc đáp Cục sở hữu trí tuệ như sau:

  • Chỉ ra điểm khác nhau, đồng thời lập luận phân biệt hai nhãn hiệu bị đánh giá là không có khả năng phân biệt;
  • Loại bỏ các yếu tố không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ;
  • Trình bày các căn cứ, lý lẽ chưa xác đáng, hợp lý của Cục sở hữu trí tuệ.

Cần lưu ý rằng trong công văn phúc đáp, người nộp đơn cần nêu rõ số đơn, ngày nộp và nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Tiến hành nộp văn bản trả lời Cục sở hữu trí tuệ

Sau khi đã hoàn thành xong công văn, người nộp đơn có thể đến nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ, đồng thời nộp kèm bổ sung các loại phí (nếu có) theo quy định, để Cục sở hữu trí tuệ tiến hành xem xét chấp nhận hoặc tiếp tục ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp nộp lại mà bên Cục Sở Hữu Trí Tuệ vẫn ra thông báo sửa đổi .Nếu không đồng ý với các quyết định của Cục sở hữu trí tuệ liên quan đến đơn đăng ký, người nộp đơn có thể khiếu nại lần đầu với Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ. Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu, người nộp đơn có thể khiếu nại với Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ hoặc khởi kiện vụ án hành chính tòa án hành chính có thẩm quyền.