Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế

Kế toán thuế trọn góiQuý khách hàng đang có nhu cầu lập báo cáo tài chính để :

– Kê khai và quyết toán thuế;
– Vay vốn ngân hàng;
– Để gửi cho đơn vị cấp trên;
– Để thực hiện hợp tác kinh doanh;
– Nắm được thông tin thực chất về hoạt động của doanh nghiệp mình;
– Để cho các nhu cầu khác.

Các công việc mà chúng tôi sẽ thực hiện khi lập báo cáo tài chính :

1. Thu thập thông tin, là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
2. Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
3. Tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính;
4. Trao đổi với doanh nghiệp về các nội dung, nghiệp vụ có liên quan;
5. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính…

 

Liên hệ ngay với Topiclaw để được tư vấn miễn phí trực tiếp !