Kiểm tra xác nhận nguồn gốc gỗ nhập, xuất

Các bước tiến hành kiểm tra xác nhận nguồn gốc gỗ nhập khẩu hay xuất khẩu

Các bước tiến hành

1. Bước 1 Tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm đề nghị kiểm tra ( kèm hồ sơ theo quy định của Pháp luật )
2. Bước 2 Hồ sơ tiếp nhận tại Chi cục Kiểm lâm Đồng Tháp ( Đội Kiểm lam cơ động & PCCC rừng )
* Người đến nộp hồ sơ phải là người đại diện hợp pháp cho tổ chức, cá nhân và phải am hiểu về lĩnh vực kinh doanh chế biến gỗ
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính Pháp lý và nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp 1: Hồ sơ đầy đủ, đúng quy định Pháp luật thì người nhận hồ sơ viết giấy hẹn cho người nộp.
+ Trường hợp 2: Hồ sơ thiếu hoặc chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp bổ sung, chỉnh sữa lại kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ: thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
+ Sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ
+ Chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
3. Bước 3 Công chức tiến hành kiểm tra thực tế theo giấy hẹn
* Trường hợp 1: Gỗ kiểm tra thực tế đúng hồ sơ thì tiến hành lập biên bản xác nhận nguồn gốc hợp Pháp.
* Trường hợp 2: Gỗ kiểm tra thực tế so với hồ sơ có chênh lệch về khối lượng, công chức thực hiện nhiệm vụ sẽ thực hiện như sau:
+ Đối với gỗ nhập khẩu trực tiếp đề nghị tổ chức, cá nhân lập lại lý lịch sát với thực tế.
+ Các trường hợp còn lại lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 159/2007/NĐ-CP.
Sau khi tổ chức, cá nhân đã thực hiện các điều kiện trên công chức thực hiện nhiệm vụ tiến hành xác nhận nhập hoặc xuất khi có yêu cầu.

Hồ sơ bao gồm

1. Sổ khai báo nhập xuất gỗ & lâm sản ( theo mẫu )
2. Đề nghị của tổ chức cá nhân ( tự viết )
3. Hóa đơn mua bán hàng hóa ( theo quy định của Bộ Tài Chính )
4. Lý lịch gỗ hoặc bảng kê chi tiết ( theo mẫu )
5. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ:
* Đối với gổ khai thác trong nước:
+ Gỗ khai thác từ rừng tự nhiên:
– Lý lịch gỗ
– Biên bản xác nhận gỗ đóng Búa Kiểm lâm
+ Đối với gỗ khai thác từ rừng trồng, cây vườn:
– Lý lịch hoặc Bảng kê lâm sản
– Xác nhận của cơ kiểm lâm sở tại hoặc của chính quyền địa phương
– Nếu là gỗ thuộc nhóm IA, IIA theo NĐ số 32/2006/NĐ-CP thì phải có đóng búa Kiểm lâm ( kèm biên bản xác nhận gỗ đóng búa kiểm lâm)
* Đối với gỗ nhập khẩu:
– Tờ khai hải quan
– Lý lịch gỗ
– Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
– Biên bản xác nhận đóng búa kiểm lâm nếu có
– Trường hợp mua bán không hết khối lượng theo tờ khai nhập khẩu, thì phải có lý lịch trích từ lý lịch gốc và có xác nhận của kiểm lâm sở tại.

Số bộ hồ sơ:

02 (bộ) 01 chính, 01 photo (sau khi đối chiếu trả lại bộ hồ sơ chính).

Tài liệu tham khảo