Hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình, nhà ở

Topiclaw chuyên tư vấn xin các hồ sơ xây dựng cho các công trình từ nhà ở tư nhân đến các công trình do các doanh nghiệp xây dựng xây. Nếu bạn đã tìm hiểu hồ sơ xin mời xem qua dịch vụ xin giấy phép xây dựng của chúng tôi.

Công trình, Nhà ở trong đô thị

1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu (đối với nhà ở, mẫu đơn phải được UBND địa phương xác nhận). Số lượng : 01.

2. Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng. Sốlượng : 01 bộ – bao gồm :

 • Quyết định giao đất, cho thuê đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Trích lục bản đồ địa chính khu đất.

3. Bản vẽ thiết kế. Số lượng : 03 bộ – bao gồm các thành phần :

 • Sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình.
 • Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình (mặt bằng tổng thể)
 • Mặt bằng các tầng, các mặt cắt, mặt đứng điển hình của công trình.
 • Mặt bằng móng của công trình, mặt cắt ngang chi tiết móng điển hình.
 • Sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước.

Lưu ý:

* Đối với công trình công cộng : ngoài các hồ sơ trên, chủ đầu tư phải bổ sung thêm các giấy tờ sau:

 • Chủ trương cho phép đầu tư và Quyết định phê duyệt dự án của cấp thẩm quyền.
 • Chứng chỉ quy hoạch (nếu có).
 • Hồ sơ phải được đơn vị có chức năng thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm duyệt PCCC theo đúng quy định hiện hành.

* Đối với các công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở được thẩm định:

Chủ đầu tư có thể xin giấy phép xây dựng cho một công trình, một lần cho nhiều công trình hoặc một lần cho tất cả các công trình thuộc dự án.

a) Trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng cho một công trình:

 • Các tài liệu như quy định tại điểm 1, 2 – mục A – phần III;
 • Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở.

b) Trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng một lần cho nhiều công trình hoặc một lần cho tất cảcác công trình thuộc dự án:

 • Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu (tại Phụ lục số 9 của Thông tư 02/2007/TT-BXD);
 • Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
 • Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các công trình mà chủ đầu tư xin giấy phép xây dựng.

* Đối với nhà ở hiện trạng xin cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo : ngoài các hồ sơ trên, chủ đầu tư phải bổsung thêm các giấy tờ sau:

 • Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.
 • Ảnh chụp hiện trạng công trình cũ.
 • Các bản vẽ thể hiện được hiện trạng mặt bằng, mặt cắt các tầng, mặt đứng và biện pháp phá dỡ(nếu có).

Nhà ở nông thôn

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu.

2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã.

3. Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ theo mẫu (tại Phụ lục số 8 của Thông tư 02/2007/TT-BXD).

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I (theo phân cấp công trình tại Nghị định 209/2004/NĐ-CP); công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ởđô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại điểm 1 nêu trên.

3. Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Thời gian cấp giấy phép

+ Đối với công trình : không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với nhà ở riêng lẻ : không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.