Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng

Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn gồm:

  1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu trên trang đăng ký (theo Phụ lục V kèm theo Nghị định Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009).
  2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  3. Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ.
  4.  Bản vẽ thiết kế xây dựng;
  5. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề hoặc đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu nêu trên thì hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận (điều 11 Thông tư 15/2016/TT-BXD

Liên hệ ngay với Topiclaw nếu bạn vướng mắc về các thủ tục trong hồ sơ !