Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở

Đối với các công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở được thẩm định, Chủ đầu tư có thể xin giấy phép xây dựng cho một công trình, một lần cho nhiều công trình hoặc một lần cho tất cả các công trình thuộc dự án.
1. Trình tự thực hiện xin Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng
– Tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép xây dựng: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ ghi mã số vào phiếu nhận, có chữ ký của bên giao, bên nhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày giải quyết. Phiếu nhận hồ sơ làm thành hai bản, một bản giao cho chủ đầu tư và một bản lưu tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả lập thủ tục giao nhận hồ sơ với Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị.
– Thẩm tra hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng: Căn cứ quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị tiến hành thẩm tra hồ sơ, kiểm tra tại thực địa để xét cấp giấy phép xây dựng hoặc từ chối việc cấp giấy phép xây dựng.
– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ̣ Sở Xây dựng theo bước sau:
– Chuyên viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả bàn giao hồ sơ cho chủ đầu tư, vào sổ theo dõi, hướng dẫn nộp tiền lệ phí cấp phép xây dựng và giao biên lai tài chính. Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định hiện hành.
– Công chức trả giấy phép xây dựng̉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận giấy phép xây dựng nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quạ̉ Sở Xây dựng.
– Công chức trả giấy phép xây dựng̉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận giấy phép xây dựng̉ ký nhận giấy phép̉, trao giấy phép xây dựng cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người uỷ quyền.
Cơ quan thực hiện: Phòng hạ tầng kỹ thuật và phát triển Đô thị – Sở xây dựng
2. Thành phần, số lượng hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở
– Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu);
– Các loại giấy tờ chứng nhận QSD đất hợp pháp (photocopy công chứng không quá 6 tháng);
– Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 100.000đ/giấy phép
Liên hệ ngay với Topiclaw để được tư vấn trực tiếp nếu bạn có những vướng mắc về thủ tục và hồ sơ !