Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị

Theo Điều 3 quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND …
Theo Điều 3 quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND TP Hà Nội, trước khi khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình trên địa bàn TP Hà Nội, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng.
1. Trình tự thực hiện xin cấp Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thành phố
Bước 2: Cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, phiếu giấy hẹn.
– Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố.
Cơ quan thực hiện: Phòng Quản lý đô thị – UBND quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh
2. Thành phần, số lượng hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị
– Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu);
– Giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao có chứng thực); kèm theo trích lục từ bản đồ giải thửa hoặc hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo quy định địa chính (nếu có).
– Hồ sơ thiết kế bao gồm các bản vẽ: mặt bằng các tầng, các mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước với công trình hạ tầng kỹ thuật của đô thị (nếu có).
– Đối với công trình nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250m2, từ 3 tầng trở lên (không kể tầng hầm, tầng lửng, tầng mái, sân thượng) còn phải bổ sung các bản vẽ kết cấu bộ phận chính của công trình: móng, khung cột, sàn, mái. Hồ sơ thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có đăng ký hoạt động xây dựng thực hiện.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 50.000đ/giấy phép.