Giấy phép nhập khẩu hóa chất

Công ty chuyên tư vấn xin cấp giấy phép nhập khẩu hoá chất, cung cấp hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu hoá chất, đại diện giao dịch với cơ quan Nhà nước để đẩy nhanh việc cấp giấy phép cho khách hàng.

Khách hàng làm thủ tục xin cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất tại công ty sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất:

 1. Tư vấn những quy định của pháp luật về cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất
 2. Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất
 3. Tư vấn soạn hồ sơ chuẩn xin cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất
 4.  Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép nhập khẩu hóa chất như:

 1.  Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, công ty sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cho khách hàng
 2.  Đại diện lên Bộ Công Thương nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cho khách hàng
 3.  Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Bộ Công Thương, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng
 4.  Đại diện nhận giấy phép cho khách hàng
 5. Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có)

Hãy liên hệ với công ty topiclaw để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!