Giấy phép kinh doanh vũ trường

Topiclaw là một trong những công ty tư vấn luật lớn nhất cả nước, chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ xin giấy phép kinh doanh trong đó có giấy phép kinh doanh vũ trường, liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí.

Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh vũ trường
 • Bản sao có giá trị pháp lý đăng ký kinh doanh
 • Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng của người điều hành
 • Nếu có nhân viên phục vụ phải có hợp đồng lao động

Trình tự xin giấy phép

 1. Cá nhân, tổ chức làm hồ sơ xin phép gửi cơ quan cấp phép
 2. Cơ quan ( Phòng NVVH) thẩm định điều kiện kinh doanh
 3. Hướng dẫn làm hồ sơ và hẹn ngày nộp hồ sơ

Căn cứ thủ tục hành chính

 • Chương VIII- Từ điều 31 đến điều 36 Nghị định 11/2006/ NĐ-CP ngày 18/1/2006
 • Chỉ thị 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ Về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trườngQuyết định 3021/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Quy hoạch dịch vụ Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2010, định hướng đến năm 2015.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 1. Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hoá, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ.
 2. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật trở lên.
 3. Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ bảo đảm chất lượng âm thanh.
 4. Phù hợp với quy hoạch vũ trường của địa phương.
 5. Bảo đảm ánh sáng trong phòng khiêu vũ trên 10 lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.
 6. Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng khiêu vũ không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép.
 7. Đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Điều 4 Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra điều kiện thực tế của tổ chức, cá nhân xin Giấy phép kinh doanh và đối chiếu với quy hoạch để cấp giấy phép

Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh vũ trường

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

…….., ngày….. tháng …..năm …….

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG

 

Kính gửi: Sở Văn hoá thông tin ……………………

 

1. Tên cơ quan, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh (viết bằng

chữ in hoa)……………………………………………………………………………

– Địa chỉ:……………………………………………………………………..

– Điện thoại: ……………

– Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………ngày cấp……..…nơi

cấp ……………….(đối với doanh nghiệp)

– Số, ngày tháng năm quyết định thành lập (đối với đơn vị sự nghiệp)…………

 

2. Người đại diện theo pháp luật:

– Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):……………………………………………

– Năm sinh:……………

– Chức danh:……………

– Số chứng minh thư nhân dân:…………..ngày cấp:………nơi cấp………….

 

3. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ:

– Họ và tên (viết bằng chữ in hoa)……………………………………………..

– Năm sinh:……………………………………………………………………

– Số chứng minh thư nhân dân:…………..ngày cấp:………nơi cấp………….

– Trình độ chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật…………………………………

 

4. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:

– Địa chỉ kinh doanh: …………………………………………………………

– Tên, biển hiệu của vũ trường (nếu có: ………………………………………

– Số lượng phòng khiêu vũ:………………………….………………………..

– Diện tích phòng khiêu vũ:……………..…………………………………….

 

5. Cam kết:

– Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 11/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh.

 

            Tài liệu kèm theo- Bản sao có giá trị pháp lý đăng ký kinh doanh- Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng của người điều hành Đại diện cơ quan, doanh nghiệpđề nghị cấp giấy phép(Ký tên, đóng dấu)