Xin giấy phép kinh doanh vận tải

Điều kiện

 • Tổ chức và cá nhân Việt Nam thoả mãn tất cả các điều kiện sau sẽ được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức:
  1. Là doanh nghiệp Việt Nam có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức.
  2. Có hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chuyên môn cho hoạt động vận tải đa phương thức hoặc bảo đảm của ngân hàng cho việc kinh doanh vận tải đa phương thức trước những tổn thất trong vận chuyển, hư hỏng hàng hoá, giao hàng chậm hoặc các rủi ro khác.
  3. Có tài sản trị giá ít nhất 80.000 SDR hoặc có sự bảo đảm tương đương.
 • Các tổ chức và cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thoả mãn tất cả các điều kiện sau sẽ được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức:
  1. Đáp ứng các điều kiện được quy định trong luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  2. Có hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chuyên môn cho hoạt động vận tải đa phương thức hoặc đảm bảo của ngân hàng cho việc kinh doanh vận tải đa phương thức trước những tổn thất trong vận chuyển, hư hỏng hàng hoá, giao hàng chậm hoặc các rủi ro khác.
  3. Có tài sản trị giá ít nhất 80.000 SDR hoặc có sự bảo đảm tương đương.
 • Các doanh nghiệp nước ngoài thỏa mãn tất cả các điều kiện sau có thể được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức:
  1. Là doanh nghiệp của các nước thành viên ASEAN đã ký Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc doanh nghiệp của các nước ký Hiệp định song phương hoặc đa phương với Việt Nam về vận tải đa phương thức.
  2. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp và được hợp pháp hoá lãnh sự.
  3. Có đại diện pháp lý tại Việt Nam là doanh nghiệp vận tải hoặc đại lý vận tải của Việt Nam. Trong trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ vốn góp của phía Việt Nam không thấp hơn 51%.

Hồ sơ đăng ký

 • Các tổ chức và cá nhân Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký lên Bộ Giao thông vận tải.
  1. Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức (do người đứng đầu doanh nghiệp ký và đóng dấu).
  2. Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh (có công chứng).
  3. Bản khai báo tài sản doanh nghiệp do cơ quan tài chính quản lý doanh nghiệp chứng nhận hoặc giấy tờ đảm bảo tương đương do các ngân hàng chứng nhận.
  4. Bản sao hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chuyên môn (có công chứng) hoặc giấy tờ bảo đảm của ngân hàng.
 • Các tổ chức và cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  1. Các loại giấy tờ theo quy định của luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  2. Bản khai tài sản doanh nghiệp hoặc các giấy tờ bảo đảm tương đương.
  3. Bản sao hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chuyên môn hoặc bản sao giấy tờ bảo đảm của ngân hàng.
 • Các doanh nghiệp nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký lên Bộ Giao thông vận tải.
  1. Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức.
  2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp và đã được hợp pháp hoá lãnh sự. Bản sao phải được chứng nhận bởi đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nước đó đóng tại Việt Nam.
  3. Hợp đồng đại lý với doanh nghiệp của Việt Nam.

Trình tự thủ tục

 • Đối với doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài:
  1. Các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh vận tải đa phương thức phải nộp ba bộ hồ sơ lên Vụ Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải. Vụ Giao thông vận tải kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và ký xác nhận đã nhận hồ sơ.
  2. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Giao thông vận tải gửi hồ sơ đến các vụ, cục liên quan thẩm định.
  3. Doanh nghiệp nhận giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức trong vòng 20 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
  4. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong vòng 20 ngày.
 • Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
  1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ xin cấp phép lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  2. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gủi cho Bộ Giao thông vận tải xem xét chấp thuận.
  3. Vụ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải đánh giá và trả lời trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của Bồ Kế hoạch và Đầu tư.
  4. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải.
  5. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong vòng 60 ngày.

Chú thích: Quy trình và thủ tục đánh giá hồ sơ và cấp giấy phép đầu tư trong lĩnh vực vận tải đa phương thức tuân thủ các các điều khoản luật về đầu tư nước ngoài.

 

Nếu bạn vướng mắc các thủ tục hành chính hãy liên hệ ngay với đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn thêm các thủ tục !