Giấy chứng nhận tiêu chuẩn thực phẩm đối với nước khoáng thiên nhiên

Topiclaw là một trong những thương hiệu luật lớn, chúng tôi chuyên tư vấn xin giấy phép đặc biệt là giấy chứng nhận tiêu chuẩn thực phẩm. Liên hệ ngay với đường dây nóng của chúng tôi để xin Giấy chứng nhận tiêu chuẩn thực phẩm đối với nước khoáng thiên nhiên.

 

Đăng ký sản xuất nước khoáng thiên nhiên

Đăng ký sản xuất nước khoáng thiên nhiên

 

Thành phần hồ sơ

 1. Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 1).
 2.  Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu), bao gồm các nội dung: các chỉ tiêu cảm quan (mầu sắc, trạng thái, mùi vị ), chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh về hóa lý, vi sinh vật, kim loại nặng; Thành phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; Thời hạn sử dụng; Hướng dẫn sử dụng và bảo quản; Chất liệu bao bì và quy cách bao gói; Quy trình sản xuất.
 3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng).
 4. Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.
 5.  Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có đóng dấu của thương nhân).
  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp (bản sao).
 6.  Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có).
 7. Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
 8. Phiếu kết quả xét nghiệm đối với nước nguồn.

Các bước thực hiện

 1. Cơ sở gửi hồ sơ về cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).
 2. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận cho đương sự.
 3.  Cơ quan tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì sau 07 ngày làm việc có công văn yêu cầu cá nhân,doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Hồ sơ bổ sung có dấu văn thư ghi ngày nhận hồ sơ bổ sung.
 4. Tổ chức thẩm xét sau 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lập phiếu thẩm xét theo qui định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 5. Trả kết quả cho cơ sở và lưu hồ sơ.

Yêu cầu thêm

Điều 33
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng ký kinh doanh phải công bố việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn ngành theo quy định của pháp luật; trường hợp công bố tiêu chuẩn cơ sở thì tiêu chuẩn đó không được thấp hơn tiêu chuẩn ngành, Tiêu chuẩn Việt Nam. Pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTV…
2. Các chỉ tiêu tiêu chuẩn vệ sinh bao gồm yếu tố hoá học, vật lý và vi sinh vật được phép có trong thực phẩm không được vượt quá giới hạn tối đa cho phép. Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ng…
3. Các tổ chức cá nhân chỉ được khai thác nước khoáng thiên nhiên sau khi được Bộ Tài nguyên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (nước khoáng) theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
Các tổ chức, cá nhân sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai chỉ được phép xử lý và đóng chai tại nguồn. Quyết định số 02/2005/QĐ-BYT.
4. Điều 35
1. Thực phẩm đóng gói sẵn phải được ghi nhãn thực phẩm. Nhãn thực phẩm phải ghi đầy đủ, chính xác, rõ ràng, trung thực về thành phần thực phẩm và các nội dung khác theo quy định của pháp luật; không được ghi trên nhãn thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào về thực phẩm có công hiệu thay thế thuốc chữa bệnh.
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đóng gói sẵn trên lãnh thổ Việt Nam phải ghi nhãn thực phẩm trước khi xuất xưởng thực phẩm.
3. Nhãn thực phẩm phải có các nội dung cơ bản sau đây:

 • Tên thực phẩm;
 • Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất thực phẩm;
 • Định lượng của thực phẩm;
 • Thành phần cấu tạo của thực phẩm;
 • Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của thực phẩm;
 • Ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản thực phẩm;
 • Hướng dẫn bảo quản, hướng dẫn sử dụng thực phẩm;
 • Xuất xứ của thực phẩm.

 

Liên hệ ngay với Topiclaw để được tư vấn thêm về các thủ tục xin Giấy chứng nhận tiêu chuẩn thực phẩm đối với nước khoáng thiên nhiên.