Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (đối với thực vật xuất khẩu, nhập khẩu)

Quý khách muốn xuất nhập khẩu các mặt hàng thực vật, tại nơi xuất hoặc nhập khẩu, tối thiểu 24 giờ trước khi xuất hoặc nhập khẩu các bạn phải xin giấy chứng nhận đã kiểm dịch thực vật. Nhằm giúp cho khách hàng nhanh chóng nhập xuất hàng và tiết kiệm thời gian chúng tôi – Topiclaw cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Khi vật thể nhập khẩu vào cửa khẩu đầu tiên, chủ vật thể phải báo với cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam nơi gần nhất. Cơ quan kiểm dịch thực vật tiến hành làm thủ tục tại cửa khẩu đầu tiên. Trong trường hợp đặc biệt thủ tục kiểm dịch thực vật được tiến hành tại địa điểm khác có điều kiện cách ly; Khi phương tiện vận tải đường thuỷ chuyên chở vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đến phao số “0”, chủ phương tiện phải khai báo và cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam kiểm tra, nếu không có đối tượng kiểm dịch thực vật thì phương tiện đó được phép nhập cảng, nếu có đối tượng kiểm dịch thực vật thì phải xử lý triệt để. Việc kiểm tra vật thể nhập khẩu chuyên chở trên phương tiện vận tải đường thuỷ được tiến hành tại địa điểm kiểm dịch ở cảng Việt Nam;

Thực vật

Xuất nhập khẩu thực vật ( ảnh minh họa )

 

Thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Khi vật thể xuất khẩu đến cửa khẩu cuối cùng hoặc đến nơi mà từ đó vật thể xuất khẩu ra nước ngoài, chủ vật thể phải báo trước với cơ quan kiểm dịch thực vật gần nhất; Cơ quan kiểm dịch thực vật tiến hành làm thủ tục kiểm dịch và có quyền ra quyết định hoặc chấp nhận theo yêu cầu của chủ vật thể thực hiện phương thức kiểm tra sơ bộ tại cơ sở sản xuất, bảo quản ở sâu trong nội địa và phúc tra tại cửa khẩu cuối cùng, trong trường hợp này việc kiểm tra và phúc tra cuối cùng vẫn phải được thực hiện để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật;

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 nếu không có giấy chứng nhận kiểm dịch; Các hình thức phạt khác: Theo Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Tài liệu tìm hiểu

Nghị định 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo vệ thực vật, điều lệ Kiểm dịch thực vật và điều lệ quản lý thuốc BVTV

Quyết định 145/2002/QĐ-BNN ngày 18/12/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về thủ tục đăng ký; sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói; xuất khẩu, nhập khẩu; buôn bán; bảo quản, vận chuyển; sử dụng; tiêu huỷ; nhãn thuốc; bao bì, đóng gói; hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật