Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Topiclaw là một trong những công ty luật sẽ giúp các bạn có được Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy trong thời hạn nhanh nhất có thể.

Hồ sơ cần thiết

Các đối tượng muốn cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy” sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu trở lên thì được cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” theo mẫu PC18 Phụ lục 1 Thông tư số 04/2004/TT-BCA

 

Trình tự thủ tục

 1. Các đối tượng muốn được cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy” phải có thời gian huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy từ 32 tiếng đến 48 giờ
 2. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì được Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an cấp tỉnh cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy”
 3. Phôi “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tổ chức in và phát hành.
 4. Thời gian bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng  được cấp Giấy chứng nhận pccc  tối thiểu là 16 giờ

 

Thông tin bổ sung

 • Người đứng đầu cơ sở đào tạo người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên có trách nhiệm đưa nội dung kiến thức phòng cháy và chữa cháy vào trong chương trình đào tạo
 • Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy gồm:
 1. Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 2. Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành;
 3. Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy, nổ.
 4. Người chỉ huy tàu thuỷ, tàu hỏa, tàu bay, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới có phụ cấp trách nhiệm, người điều khiển phương tiện, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên và trên phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;
 5. Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
 6. Các đối tượng khác có yêu cầu được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Xem thêm về thủ tục đăng ký phòng cháy chữa cháy