Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Topiclaw là một trong những công ty tư vấn luật uy tín nhất cả nước về cấp các giấy tờ và thủ tục hành chính, Hãy liên hệ ngay với Topiclaw nếu bạn có các khúc mắc trong vấn đề xin giấy phép kinh doanh xăng dầu.

 

Hồ sơ bao gồm

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 3 quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu
– Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP
– Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu
– Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

>> xem thêm giấy phép kinh doanh xăng dầu

Trình tự thực hiện

 

  1. – Thương nhân gửi hồ sơ theo quy định về Sở Công Thương.
  2. – Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
  3. – Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tiến hành xem xét, thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế khác.
  4. – Nếu điều kiện đáp ứng theo yêu cầu, trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
  5. – Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.
  6. – Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết

20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.