Giải thể hộ kinh doanh cá thể

Topiclaw với nhiều luật sư và chuyên viên nhiều kinh nghiệm sẽ giúp quý vị giải thể hộ kinh doanh một cách nhanh nhất có thể, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị các thủ tục hồ sơ hoàn toàn miễn phí, gọi điện tới TOpiclaw nếu bạn đang vướng mắc.

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ các kiến thức liên quan tới việc giải thể và hy vọng được hợp tác với quý bạn trong thời gian sớm nhất:

Hồ sơ xin giải thể hộ kinh doanh

– Căn cứ theo: Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

– Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.
Theo đó, bạn phải nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi bạn đã đăng ký một bộ hồ sơ gồm:

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.
– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
– Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế.

Sau khi kiểm tra đầy đủ tính hợp pháp của hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời thông báo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật => hộ kinh doanh chính thức chấm dứt hoạt động.

Quy trình giải thể

 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 2. Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện kiểm tra, ký giấy chứng nhận.
 4. Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

 

Mẫu thông báo giải thể hộ cá thể

TÊN HỘ KINH DOANH
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: …………. …., ngày … tháng … năm………

 

 

THÔNG BÁO

V/v chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) ……………..

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số:

Do: ………………………………. Cấp ngày: …………../…………… /

Địa điểm kinh doanh:

Điện thoại: …………………………………………. Fax:

Email: ………………………………………………. Website:

Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày ………/………../

Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Kèm theo Thông báo:
– …………………..
– ………………….
– ………………….
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)

Dịch vụ giải thể hộ kinh doanh tại Topiclaw

 1.Tư vấn các quy định của pháp luật về giải thể hộ kinh doanh cá thể:

 • Tư vấn các trường hợp giải thể hộ kinh doanh cá thể;
 • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
 • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động;
 • Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;
 • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế;
 • Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;
 • Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;
 • Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Topiclawđại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể cho Qúy khách hàng như sau:

 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Topiclaw tiến hành soạn hồ sơ Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 • Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin Giải thể hộ kinh doanh cá thể cho khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân;
 • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT;

Liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !