Gia hạn và duy trì hiệu lực các văn bằng Sở hữu trí tuệ

Hướng dẫn các thủ tục nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chếgiải pháp hữu ích tại Việt Nam.

Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích:

 1. Giấy uỷ quyền (mẫu do Công ty cung cấp) – 1 bản.
 2.  Các thông tin liên quan đến Bắng độc quyền như Số Bằng Sáng chế/Giải pháp hữu ích, tên chủ sở hữu Văn bằng, ngày ưu tiên, năm hiệu lực.

Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa

 1. Giấy uỷ quyền (mẫu do Công ty cung cấp) – 1 bản.
 2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa.

Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

 1. Giấy uỷ quyền (mẫu do Công ty cung cấp) – 1 bản.
 2. Bản gốc Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp.

Đăng kí thay đổi tên/địa chỉ

 1. Giấy uỷ quyền (mẫu do Công ty cung cấp) – 1 bản.
 2. Tài liệu xác nhận việc sửa đổi tên và địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ, hoặc bản sao có công chứng về những thay đổi này.
 3. Bản gốc Văn bằng bảo hộ của Sáng chế/Giải pháp hữu ích hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa.

Bản quyền tác giả

Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả gồm:

I. chủ đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

 1. Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký, tác phẩm đã được công bố hay chưa, thời gian công bố.
 2. Giấy ủy quyền của tác giả/các đồng tác giả(có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhân sự – 1 bản).
 3. Bản sao giấy chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả(kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu bản sao không có công chứng – 1 bản).

II. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

 1. Giấy ủy quyền (mẫu do Công ty cung cấp ) – 1 bản.
 2. Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả/các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty(có xác nhận chữ ký);hoặc giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác – 1 bản.
 3. Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký, tác phẩm đã được công bố hay chưa, thời gian công bố.
 4. Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh – 1 bản.
 5. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả, địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.
 6. Bản sao giấy chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả(kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng – 1 bản).
 7. Giấy cam doan của tác giả 1 bản.

III. Về tác phẩm

 1. Tác phẩm xin đăng ký – 02 mẫu.
 2. Các thông tin khác: tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố, hình thức, nơi công bố.

 

Liên hệ ngay với đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn trực tiếp !