Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày 21 tháng 10 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó, đối tượng cấp giấy phép là các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ.

1. Điều kiện cấp phép

Để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện chung sau đây:

  1. đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật;
  2. bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh;
  3. phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định của Nghị định;
  4. lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh, lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề;
  5. người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp phải có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác và đã tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 năm trở lên;
  6. bố trí đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh và bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải có thêm các điều kiện:

có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông; đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến.

2. Hồ sơ cấp phép

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm có:

  1. giấy đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu);
  2. bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe, văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;
  3. phương án kinh doanh; danh sách xe kèm theo bản phô tô giấy đăng ký xe, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
  4. hợp đồng và bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới cơ quan cấp Giấy phép. Giấy phép sẽ được cấp trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có giá trị trong thời hạn 07 năm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2009 và thay thế Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Các đơn vị đang kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trước ngày Nghị định này có hiệu lực phải hoàn tất các thủ tục để được cấp giấy phép xong trước ngày 01tháng 7 năm 2010.

 

Nếu bạn vướng mắc các thủ tục hành chính hãy liên hệ ngay với đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn thêm các thủ tục !