Điện thoại và máy tính cá nhân không cần làm thủ tục xuất nhập khẩu

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, điện thoại di động, máy tính xách tay các loại là hàng hoá kèm theo hành lý xách tay, ký gửi cùng chuyến hoặc không cùng chuyến của người nhập khẩu (NK) hoặc được NK theo đường bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế để phục vụ cho mục đích cá nhân là những nhóm hàng sử dụng cho mục đích đặc biệt, không cần có giấy phép nhập khẩu.

 

Điện thoại nhập khẩu

Điện thoại nhập khẩu ( ảnh minh họa )

Ngoài ra, điện thoại di động tạm nhập, tái xuất, điện thoại di động NK làm phương tiện, công cụ phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm để sản xuất sản phẩm, sản xuất phần mềm, NK để phục vụ mục đích bảo hành, sửa chữa, thay thế… cũng không cần có giấy phép NK.

Đối với hàng hoá NK phục vụ các mục đích đặc biệt khác, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có ý kiến bằng văn bản trong từng trường hợp cụ thể.

Những hàng hoá đặc biệt thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BTTTT quy định chi tiết  thi hành Nghị định 12/2006/NĐ-CP và Thông tư 20/2011/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.