Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Kế toán thuế trọn gói

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói của ToPicLaw

Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu;

Làm các thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua hóa đơn lần đầu;

Đứng tên nhân viên làm kế toán, kế toán trưởng cho doanh nghiệp;

Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật;

Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định;

Lập các báo cáo gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định;

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm;

Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp;

Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp