Dịch vụ công bố mỹ phẩm

Các công ty sản xuất mỹ phẩm sau khi hoàn thanfhquas trình sản  đạt được thành phẩm, muốn tung ra bán trên thị trường thì phải thực hiện việc công bố mỹ phẩm. Hiện nay, các trung tâm dịch vụ công bố mỹ phẩm ra đời giúp cho các công ty thực hiện công việc này dễ dàng.

Khi đến với các trung tâm dịch vụ công bố mỹ phẩm, khách hàng sẽ được các luật sư thực hiện các công việc sau:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động công bố mỹ phẩm như:

– Tư vấn những quy định pháp luật về công bố mỹ phẩm;

– Tư vấn thủ tục công bố mỹ phẩm;

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn công bố mỹ phẩm;

– Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

– Trên cơ sở yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác khách hàng việc công bố mỹ phẩm, khách hàng sẽ sắp xếp, đảm bảo tham gia theo đúng yêu cầu;

– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện hoàn tất các thủ tục công bố mỹ phẩm cho khách hàng, cụ thể:

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật sư sẽ tiến hành soạn Hồ sơ công bố mỹ phẩm cho khách hàng;

– Đại diện cho khách hàng tại Cục quản lý Dược – Bộ Y tế để nộp Hồ sơ công bố mỹ phẩm cho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục quản lý Dược – Bộ Y tế, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Đại diện nhận giấy chứng nhận công bố mỹ phẩm cho khách hàng.

– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có)